Til hovedinnhold

Mobilitet og samfunnsøkonomi

Vår forskning bidrar til nyttevurdering av investeringer som gjøres i samfunnet. Vi legger til rette for et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem. Vi utvikler forskningsbasert kunnskap og løsninger i tett dialog med kunder i næringsliv og offentlig forvaltning. Vår forskning bidrar med kunnskap om økonomiske effekter av innovasjon og endringsprosesser i offentlig sektor og privat næringsliv. Dette er sentralt for å kunne prioritere ressurser på en langsiktig og bærekraftig måte både på individ-, organisasjon-, og systemnivå. Mobilitet står sentralt i moderne samfunn. Gjennom Nasjonal Transportplan prioriterer Norge store verdier til bygging av infrastruktur. Det overordnede målet er et sikkert transportsystem som fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. SINTEF utvikler kunnskap og løsninger som gir bedre beslutningsgrunnlag for disse investeringene. Vi har solid kompetanse og lange, sterke tradisjoner innenfor avdelingens forskningsområder samfunnsøkonomi og mobilitet. Avdelingens forskere har bred tverrfaglig sammensetning, og det gjør oss godt rustet til å gjennomføre komplekse prosjekter i skjæringspunktet mellom teknologi, organisasjon og menneske. Vi jobber tett sammen med andre deler av SINTEF for å utvikle nye forretningsområder og for å sikre kundene den beste kompetansen. Avdelingen har tre forskningsgrupper: Samfunnsøkonomi - Bærekraftig mobilitet - Digitalisering i transport

Forskningssjef

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter