Til hovedinnhold

Elektrotekniske laboratorier

Elektrotekniske laboratorier

Instituttet utfører målinger både i laboratorier og felt for produsenter, leverandører og brukere av elkraftteknisk utstyr.

Høyspenningshallen ved SINTEF Energy Lab
Høyspenningshallen ved SINTEF Energy Lab, Foto: SINTEF/Geir Mogen

De elektrotekniske laboratoriene består av flere ulike laboratorier for testing og utvikling av elektrotekniske kraftkomponenter

Høyspenningslaboratoriene er utstyrt for prøving med spenninger opp til 800 kV AC, 2000 kV lynimpuls og 800 kV DC. Vi kan måle lekkstrømmer, partielle utladninger (PD), tapsvinkler (tan δ), etc.

Høystrøm- og kortslutningsprøver kan utføres med spenninger fra 115 til 690 V. Det er mulig å oppnå strømmer med 150 kA toppverdi og 100 kA 1-sekundsverdi. Laboratoriet kan også benyttes til testing av 24 kV brytere med strøm opp til 1 kA. For kontinuerlig testing kan strømmer på opptil 10 kA ved 25 V AC (50 Hz) benyttes.

Subsealaboratoriet har et stort utvalg av trykktanker, vesentlig for testing av elkraftutstyr som er tenkt benyttet på havbunnen.

Aldringslaboratoriet består av flere laboratoria for aldring av i hovedsak kabel, men også andre kraftkomponenter er aktuelle.

Kjemilaboratoriet benyttes for analyse av prøver som har vært til aldring i laboratoriet eller prøver som er samlet inn i felt.

Mekanisk laboratorium brukes for testing av liner og andre komponenter for kraftlinjer. Strekk og bøyeprøver av andre materialer kan også utføres bl.a. for testing av elektriske isolasjonsmaterialer.

Kraftelektronikklaboratoriet brukes for uttesting av kraftelektroniske komponenter, kretser og modeller.

Laboratorier for kraftsystemer med fornybar energi er utstyrt med komponenter og kontrollutstyr til forskningsoppgaver innen områdene smartgrid, vindkraft og annen fornybar produksjon. 

SINTEF Energi samarbeider med andre laboratorier via Scandinavian Association for Testing of Electric Power Equipment (SATS).

Publisert onsdag 23. mai 2018
Laboratoriesjef
926 09 756

Foto: SINTEF/Thor Nielsen

Ekspertise

Kontakt

Laboratoriet er samlokalisert med NTNUs Elkrafttekniske laboratorier.

Prosjekter