Til hovedinnhold
Norsk English

Nye energiløsninger

Vårt mål er å utvikle ny teknologi for grønne energiløsninger basert på høy kompetanse innenfor materialer og elektrokjemi.

Kontaktperson

Forskningsområder

Forskningsgruppen Nye energiløsninger jobber med å utvikle nye og bærekraftige energiløsninger, med et fokus på hydrogenteknologier og batterier.  Med høy kompetanse på elektrokjemi samt fremstilling og karakterisering av materialer, vil vi utvikle teknologier for fremtidens løsninger.  

I en verden med en økende andel fornybar energi blir energilagring mer og mer viktig.  Fornybar energi med variabel produksjon krever gode lagringsmetoder for å utnytte energien maksimalt, og både hydrogen og batterier er gode løsninger på denne utfordringen. Vi vet også at transportsektoren står for hoveddelen av utslippene av drivhusgasser, og innføring av nullutslippstransport er essensielt for å klare å få ned CO2-utslippene.  Her vil både batterier og hydrogen spille en rolle, avhengig av kjøretøyets størrelse og transportdistanse. 

 

Innenfor batterier jobber vi både med litium ion batterier og med nyere batteriteknologier. Våre fokusområder er utvikling av batterimaterialer (anode, katode, separator, elektrolytt), elektroder og battericeller (knappe- og poseceller), samt fysisk og elektrokjemisk testing av disse og tilhørende modelleringsaktiviteter på ulike nivå (nano- til makroskala). Vi utfører også testing og analyser av kommersielle battericeller. 

Innenfor hydrogen har vi lang erfaring med forskning og utvikling av lavtemperatur brenselcelle- og elektrolyseteknologier (PEM, AEM og klassisk alkalisk). Vi har tilgang til Skandinavias mest avanserte laboratorium for testing og elektrokjemisk karakterisering av brenselceller og vannelektrolyse, med kapasitet til å teste enheter opp til 10 kW short-stacks, samt avansert fysisk karakterisering, gasskvalitetsmålinger og modellering. 

Medarbeidere 

Ekspertiser

Brenselceller

SINTEF tilbyr helhetlig kompetanse innen utvikling og karakterisering av materialer og komponenter til brenselcelle-teknologi. Brenselceller representerer en av de mest effektive teknologier for å konvertere kjemisk energi (hydrogen) til elektrisitet...

Elektrolyse

SINTEF tilbyr helhetlig kompetanse innen utvikling og karakterisering av materialer og komponenter til elektrolyse-teknologi. Elektrolyse brukes for å lage hydrogen fra elektrisitet. Elektrolysører for småskala hydrogenproduksjon er ideelle for...

Hydrogenteknologi og energilagring

Hydrogen vil bli et viktig supplement til elektrisitet som energibærer i framtidens bærekraftige energisystem. I tillegg til å bli et drivstoff i transportsektoren vil hydrogen bidra til økt utnyttelse av fornybare energikilder. Behovet for...

Metall-luft-batterier

Et metall-luft-batteri bruker oksygen fra lufta i omgivelsene til å produsere elektrisitet. Fordelen er at oksygen dermed ikke trenger å lagres i batteriet. Disse batteriene har derfor en vesentlig høyere teoretisk energitetthet (3-30 ganger) enn...

Battericelledesign og levetidsestimering

SINTEF undersøker hvordan batterier oppfører seg under forskjellige ytre påvirkninger og temperaturer. Vi sykler batteriene og gjør mer avanserte studier som impedans. Dette gjør at vi forstår sikkerhetsaspektet ved til de ulike batterikjemiene...

Keramiske materialer

SINTEF har kompetanse på framstilling og karakterisering av glass, glasskeramer, konstruksjonskeramer, kompositter, høytemperaturforsegling, porselen, glasur, glass, skumglass og teglstein. SINTEF kan lage keramiske materialer og glass ut fra kundens...

Li-ion batterier

For en effektiv elektrifisering av samfunnet, spesielt innenfor transportsektoren, er pålitelige og sikre batterier med lang levetid og høy energitetthet viktig. Litium-ione batterier, som har revolusjonert elbilmarkedet og gjort det mulig med lange...

Lyshøsting og alternative solcelleteknologier

Solceller er bygget opp av flere tynne sjikt med ulike materialer som er påført på et aktivt (eks. Silisium) eller passivt (eks. polymerfolie) substratmateriale. SINTEF har aktiviteter og kompetanse innen flere forskjellige tynnfilmstrukturer for...

Laboratorier

Lav-temperatur hydrogen- og brenselcelle-laboratoriet

Lav-temperatur hydrogen- og brenselcelle-laboratoriet

Hydrogen- og brenselcellelaboratoriet er en infrastruktur som dekker forskningsvirksomhet som spenner fra grunnleggende til anvendt forskning innen membranteknologi, katalyse, bipolare plater og komplette brensel- og elektrolyseceller.

Prosjekter

HICATH - High energy cathodes for Li ion batteries

HICATH - High energy cathodes for Li ion batteries

Start:
End:

The main objective of HiCath is to develop a high energy cathode for Li ion batteries (high voltage and high capacity) based on oxide materials and modifications of these. We aim to develop Ni-rich layered oxides with protective and functional...