Til hovedinnhold
Norsk English

Prosjekter forskningsgruppe Nye Energiløsninger


NordicH2ubs

NordicH2ubs

Start:
Slutt:

Prosjektet NordicH2ubs har som mål å forstå behovene og utfordringene med å etablere og utvikle hydrogenhuber i de nordiske landene mot 2030 og 2040.

REFHYNE - Ren raffineri-hydrogen til Europa

REFHYNE - Ren raffineri-hydrogen til Europa

Start:
Slutt:

REFHYNE-prosjektet skal installere og teste verdens største hydrogen elektrolyseanlegg ved Shell Energy and Chemicals Park Rheinland i Wesseling, Tyskland.

ZeroKyst

ZeroKyst

Start:
Slutt:

ZeroKyst skal styrke norsk verdiskaping og eksport gjennom grønn vekst. Prosjektet skal demonstrere at både nye og eksisterende fartøy i sjømatnæringen kan bli utslippsfrie, og bidra til 50 % utslippskutt fra fiskeri- og havbruksfartøy innen 2030.