Til hovedinnhold

Havvind

Havvind kan dekke verdens energibehov flere ganger

Norge har akkurat forlatt startstreken i et kappløp om å bli den nasjonen som erobrer havet med vindmøller på dypt vann.

Grønn strøm fra flytende havvindanlegg kan dekke det mangedobbelte av dagens globale energibehov. Her er Norge ledende. I dag eksporteres det havvind-teknologi for fem milliarder kroner fra Norge, og dette kan bli mye større alt etter hvor mye Norge satser på havvind.

Akkurat nå er havvind dyrere enn landvind. Men kostnadene følger den kostnadsutviklingen vi har hatt på solstrøm, vind på land og batteriteknologi, som alle er blitt konkurransedyktig mot fossil energi på flere og flere steder rundt i verden.

SINTEF's forskningsmiljøer innen havvind er verdensledende, og er brobyggere ut i det internasjonale markedet. Vi samarbeider med ledende industri for å redusere LCoE for havvind, akselerere innovasjon og verdiskaping. Vi utfører analytiske studier og numeriske modeller, simuleringer, laboratorieeksperimenter, feltmålinger og miljødesign.


Aktuelt

Stor internasjonal interesse for DeepWind-konferansen

Havvind kan dekke verdens energibehov mange ganger. Aldri før har interessen for den norske DeepWind konferansen, som SINTEF arrangerer sammen med NTNU, vært større. Konferansen åpnes av Olje- og energiminister Tina Bru.

NorthWind skal gjøre havvind til lønnsom norsk eksportindustri

11. desember annonserte Tina Bru at Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) NorthWind blir støttet med til sammen NOK 120 millioner over 8 år. NorthWind skal bidra til lønnsom norsk eksportindustri innen havvind, nye grønne jobber, og vindkraft som respekterer natur og mennesker.

Prosjekter

CleanExport

Norge sin posisjon som eksportnasjon av energi er i endring på grunn av dekarbonisering av det europeiske energimarkedet. For å nå Paris-avtalen vil CO2-utslipp måtte reduseres i alle deler av energimarkedet, fra generering og transport til sluttbruk. Energigenerering med fossile kilder erstattes med karbonfrie alternativer og fornybare kilder, og det er et økende behov for CO2-fangst og lagring (CCS). Denne pågående endringen av energisystemet skaper både muligheter og utfordringer for utnyttelse av Norges energiressurser.

Ekspertise

Laboratorier