Til hovedinnhold

Havvind

Havvind

SINTEF utvikler verdensledende og innovativ havvindteknologi

Havvind kan erstatte fossil kraftproduksjon og vil være en viktig del av et fremtidig, bærekraftig energisystem. Det er en gylden mulighet til å utvikle nye kunnskapsbaserte jobber og et grønt skifte. Havvind prioriteres i den norske forskningsstrategien Energ21 og i den europeiske SET-planen. Det rapporteres om at det potensielt kan bli brukt 300 milliarder euro i global kapital for havvind over den neste tiårsperioden.

Teknologien og markedet er fremdeles i et tidlig stadium, med et stort potensial for utvikling og kostnadsreduksjoner. Målet er satt for å redusere marginalkostnaden for energi (LCoE) fra havvind med 50 % innen 2030. En stor innsats innen forskning og utvikling er avgjørende for å oppnå slike kostnadsreduksjoner.

Vår tjenester:
SINTEF har lang erfaring i å arbeide med forskning og utvikling innen havvind, med engasjement både i Norge og internasjonalt, for industri og offentlige organer. Vi leder NOWITECH og programmet for havvind innenfor European Energy Research Alliance (EERA - Den europeiske energiforskningsalliansen) og vi er engasjert i arbeidet hos IEA Wind og IEC/NK88 Windpower. 

Vi samarbeider med ledende industri for å redusere LCoE for havvind, akselerere innovasjon og verdiskaping. Vi utfører analytiske studier og numeriske modeller, simuleringer, laboratorieeksperimenter og feltmålinger. Våre moderne laboratorieanlegg inkluderer Havbassenget, Nasjonal SmartGrid Lab og SINTEF Energy Lab med flere.

Vi arrangerer den årlige Offshore Wind R&I konferansen EERA DeepWind.

Trond Kvamsdal

Seniorforsker
Navn
Trond Kvamsdal
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 58 702
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

 

Våre kompetanseområder:

 • Hydrodynamikk og strukturer
 • Materialer og levetid
 • Fabrikasjonsoptimering
 • Resirkulering og bærekraft
 • Nettilkobling
 • Systemintegrasjon
 • Energilager
 • Kraftkabler
 • Marine operasjoner
 • Digitalisering
 • Planlegging og optimering av drift og vedlikehold
 • Vindpark styring og regulering
 • Logistikk
 • Verdikjedeanalyse 

 

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter