Til hovedinnhold
Norsk English

Våre verdensledende laboratorier for havvind

SINTEF har verdensledende laboratorier innen havvind, og flere tiår med erfaring med testing. SINTEF har siden 2005 hatt en viktig rolle i utviklingen av flytende havvind. Da ble den første modellen av Hywind Demo testet i SINTEF's havbasseng.

Her er noen av de mest sentrale laboratoriene for havvind:

Havbassenget brukes både til grunnleggende og anvendt forskning på marine strukturer og operasjoner. I bassenget har vi mulighet til å simulere alle slags miljø og værforhold, inkludert vind, bølger og strøm. Dette gir en unik mulighet for testing av modeller for havvind under realistiske forhold.

Les mer om havbassenget


 

I National Smart Grid Lab tilbys moderne laboratorieinfrastruktur for forskning, demonstrasjon, verifikasjon, testing og undervisning. Store multiterminal HVDC nett kan spille en viktig rolle i fremtidens kraftsystem. I laboratoriet er kontroll og styringsstrategier for slike anlegg evaluert for å verifisere at driftssikkerhets- og stabilitetskrav er oppfylt. Som del av arbeidet i havvindssenteret Nowitech* ble det etablert en oppstilling som emulerer et tenkt Nordsjø HVDC-nett. Dette knytter sammen Norge, Tyskland, England og offhore vindparker. Antall konvertere og roterende maskiner i laboratoriet gir muligheter for å gjennomføre omfattende og komplekse tester. De kan vise hvordan styrestrategier kan bidra til stabil drift selv med store menger vindkraft i systemet. I

Les mer om SmartGrid laboratoriet


De elektrotekniske laboratoriene består av flere ulike laboratorier for testing og utvikling av elektrotekniske kraftkomponenter. Subsealaboratoriet har et stort utvalg av trykktanker, vesentlig for testing av elkraftutstyr som er tenkt benyttet på havbunnen. 

Les mer om Elektrotekniske laboratorier


 

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner