Til hovedinnhold
Norsk English

Marine operasjoner for installasjon og vedlikehold av vindturbiner til havs

En båt utfører oppgaver i nærheten av en flytende vindturbin.

SINTEF tilbyr løsninger for å analysere forskjellige typer marine operasjoner knyttet til havvind. Løsningene består i hovedsak av modellforsøk og numeriske simuleringer.

Havvind: Utviklingen av store parker med vindturbiner til havs er utfordrende og involverer flere installasjons- og vedlikeholdsoperasjoner som er følsomme for vær og vind. Ved å studere slike operasjoner i kontrollerte forsøk i laboratorier eller numeriske beregninger, økes forståelsen av kritiske elementer. Dette er viktig for å utføre operasjonene på en sikker og effektiv måte.

Med våre verktøy utvikler vi løsninger som bidrar til reduserte installasjons- og vedlikeholdskostnader sammen med industrien.

SINTEF har verktøy for numerisk modellering av hydrodynamisk oppførsel av slanke marine konstruksjoner og storvolumkonstruksjoner. Blant annet kan standard koblingselementer for tauing og løfting, vinsjer, kraner, fendere, dempere og ballastsystem modelleres.

Verktøyene brukes til å beregne bevegelser av fartøy og konstruksjoner, samt krefter i liner og koblingselementer. Når vi kjenner begrensninger på bevegelser eller utstyr kan vi bruke de numeriske verktøyene til å bestemme operasjonsgrenser. Visualisering i 3D er også tilgjengelig.

Forskningsområder

  • Installasjonsmetoder for bunnfaste og flytende vindturbiner
  • Analyse og modellforsøk av taueoperasjoner
  • Reparasjons- og utskiftingsmetoder for store komponenter
  • Overføring av personell fra fartøy til vindturbin (walk-to-work)

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner