Til hovedinnhold

VVS - tekniske installasjoner

VVS - tekniske installasjoner

Vi hjelper våre kunder med å skape et bedre og mer produktivt innemiljø i boliger, skoler og næringsbygg.

Vi utfører laboratorieprøving av sanitærutstyr, sertifiserer produkter, tar feltoppdrag knyttet til vannskader og utvikler vannskadesikre løsninger. Våre oppdrag spenner fra internasjonale forskningsprosjekter til lokal kursvirksomhet. Vi har kompetanse innen ventilasjon, varmeanlegg, sanitær og avløp.

Forskningsleder
402 24 039

Aktuelt

Prosjekter

Laboratorier

Ekspertise

Kurs om ventilasjon, innregulering og behovsstyrte anlegg

Velfungerende ventilasjonsanlegg krever riktig prosjektering og innregulering. Riktig kunnskap om måleteknikk, proporsjonalmetoden og utforming og styring av anlegg er viktig for et godt resultat. SINTEF Byggforsk har siden 1976 tilbudt forskningsbasert opplæring på dette fagfeltet. Meld deg på et av våre populære og anerkjente kurs og bli oppdatert med ny og aktuell kunnskap.

z