Til hovedinnhold

Prosessering og foredling

Prosessering og foredling

SINTEF har over 30 års erfaring fra samarbeid med industri for oppgradering, prosessering og konvertering av olje og gass gjennom raffineri og petrokjemiske prosesser. Dette spenner fra atom- og prosess-skala modellering, og fra labskala FoU til pilotskala forsøk. Aktivitetene er basert på kjernekompetanse innen katalyse, separasjon og kjemiteknikk.

Forskningssjef
928 04 925

Ekspertiser

Laboratorier

Prosjekter

z