Til hovedinnhold

Havvind

Havvind

Norge har akkurat forlatt startstreken i et kappløp om å bli den nasjonen som erobrer havet med vindmøller på dypt vann. Grønn strøm fra flytende havvindanlegg kan dekke det mangedobbelte av dagens globale energibehov. Her er Norge ledende. I dag eksporteres det havvind-teknologi for fem milliarder kroner, og dette kan bli mye større alt etter hvor mye Norge satser på havvind.


 

SINTEF mener at dette bør bli en helt ny industri for Norge. Vi må sørge for å både beholde og videreutvikle denne ledende posisjonen. Akkurat nå er havvind dyrere enn landvind. Men kostnadene så langt følger den kostnadsutviklingen vi har hatt på solstrøm, vind på land og batteriteknologi, som alle er blitt konkurransedyktig mot fossil energi på flere og flere steder rundt i verden. På veien til konkurransedyktig havvind kan vi bygge opp, og bygge ut, næring langs hele kysten, som i neste runde kan gi Norge store internasjonale markedsandeler.

Norske aktører har et kunnskapsfortrinn innen havvind. Våre forskningsmiljøer er verdensledende, og er brobyggere ut i det internasjonale markedet. 

Vår tjenester:
SINTEF har lang erfaring i å arbeide med forskning og utvikling innen havvind, med engasjement både i Norge og internasjonalt, for industri og offentlige organer. Vi leder NOWITECH og programmet for havvind innenfor European Energy Research Alliance (EERA - Den europeiske energiforskningsalliansen) og vi er engasjert i arbeidet hos IEA Wind og IEC/NK88 Windpower. 

Vi samarbeider med ledende industri for å redusere LCoE for havvind, akselerere innovasjon og verdiskaping. Vi utfører analytiske studier og numeriske modeller, simuleringer, laboratorieeksperimenter og feltmålinger. Våre moderne laboratorieanlegg inkluderer Havbassenget, Nasjonal SmartGrid Lab og SINTEF Energy Lab med flere.

Vi arrangerer den årlige Offshore Wind R&I konferansen EERA DeepWind.

Vegard Øgård Aksnes

Forskningsleder
+47 918 74 693
Navn
Vegard Øgård Aksnes
Tittel
Forskningsleder
Telefon
+47 918 74 693
Avdeling
Energi og transport
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Ocean AS

Jens Kjær Jørgensen

Forskningsleder
982 43 957
Navn
Jens Kjær Jørgensen
Tittel
Forskningsleder
Telefon
982 43 957
Avdeling
Materialer og nanoteknologi
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Trond Kvamsdal

Seniorforsker
930 58 702
Navn
Trond Kvamsdal
Tittel
Seniorforsker
Telefon
930 58 702
Avdeling
Mathematics and Cybernetics
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS


 

Våre kompetanseområder:

 • Hydrodynamikk og strukturer
 • Materialer og levetid
 • Fabrikasjonsoptimering
 • Resirkulering og bærekraft
 • Nettilkobling
 • Systemintegrasjon
 • Energilager
 • Kraftkabler
 • Marine operasjoner
 • Digitalisering
 • Planlegging og optimering av drift og vedlikehold
 • Vindpark styring og regulering
 • Logistikk
 • Verdikjedeanalyse 

 

913 68 188

Aktuelt

Prosjekter

Ekspertise

Laboratorier

z