Til hovedinnhold

Energieffektivisering av bygninger

Energieffektivisering av bygninger

Energieffektivisering av bygninger er nødvendig for å få ned klimagassutslippene.

I dette ligger det både å bygge mer energieffektive bygninger, men siden bygningsmassen skiftes ut langsomt, er det vel så viktig å energieffektivisere de byggene som allerede eksisterer. SINTEF forsker på begge områder, på alt fra de tekniske løsningene til hvordan man kan videreformidle kunnskapen og dermed få fart på energieffektiviseringen.

Seniorforsker
977 57 930