Til hovedinnhold

Energieffektivisering av bygninger

Energieffektivisering av bygninger

Energieffektivisering av bygninger er et viktig virkemiddel i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

I dette ligger det både å bygge stadig mer energieffektive nye bygninger, men med tanke på at bygningsmassen skiftes ut langsomt er det særlig viktig å energieffektivisere den eksisterende bygningsmassen. SINTEF forsker på begge områder, på alt fra spørsmål knyttet til de tekniske løsningene til hvordan formidle kunnskapen og dermed bidra til å akselerere prosessen med energieffektivisering.

Seniorforsker
977 57 930