Til hovedinnhold
Norsk English

Energieffektivisering av bygninger

Energieffektivisering av bygninger er nødvendig for å få ned klimagassutslippene.

Kontaktperson

Det betyr at vi både må bygge mer energieffektive bygninger, men siden bygningsmassen skiftes ut langsomt, er det vel så viktig å energieffektivisere de byggene som allerede eksisterer. SINTEF forsker på begge områder, på alt fra de tekniske løsningene til hvordan man kan videreformidle kunnskapen til bransjen og dermed få fart på energieffektiviseringen.

Lytt til vår podcast (på engelsk) om modellering av energieffektivisering i bygninger.