Til hovedinnhold

Energi og miljø

I samarbeid med oppdragsgivere utvikler vi bygningskonsepter som er energieffektive, har lav miljøbelastning og godt inneklima. Vi har kompetanse innen energieffektivisering, livsløpsanalyser, bestandighet, gjenbruk, ytre miljø, inneklima og Smart Cities.

Senior forretningsutvikler
982 83 930

Nyheter