Til hovedinnhold

Tekniske installasjoner

Vi skaper verdier for våre oppdragsgivere gjennom å arbeide mot et bedre og mer produktivt innemiljø i boliger, skoler og næringsbygg. Vi utfører laboratorieprøving av sanitærutstyr, sertifisering av produkter, feltoppdrag knyttet til vannskader og utvikler vannskadesikre løsninger. Våre oppgaver spenner fra internasjonale forskningsprosjekter til lokal kursvirksomhet. Vi har kompetanse innen ventilasjon, varmeanlegg, sanitær og avløp.

Forskningsleder

Ekspertise

Prosjekter

Nyheter

Kurs om ventilasjon, innregulering og behovsstyrte anlegg

Velfungerende ventilasjonsanlegg krever riktig prosjektering og innregulering. Riktig kunnskap om måleteknikk, proporsjonalmetoden og utforming og styring av anlegg er viktig for et godt resultat. SINTEF Byggforsk har siden 1976 tilbudt forskningsbasert opplæring på dette fagfeltet. Meld deg på et av våre populære og anerkjente kurs og bli oppdatert med ny og aktuell kunnskap.