Til hovedinnhold

Energi og miljø

SINTEF jobber med bygningskonsepter som er energieffektive, har lav miljøbelastning og godt inneklima. Utvikling og implementering av lavenergi- og passivhus står sentralt, og vi strekker oss nå mot energiproduserende bygninger.Vi har kompetanse innen energieffektivisering, livsløpsanalyser, bestandighet, gjenbruk, ytre miljø og inneklima, Smart Cities. SINTEFs rådgivningsvirksomhet er oppdragsfinansiert. I tillegg formidler vi kunnskap gjennom Byggforskserien, Våtromsnormen, bøker og forskningsrapporter. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på faglige spørsmål på telefon eller e-post uten vederlag.

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter