Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Klimatilpasning i det bygde miljø - Geminisenter

Klimaet er i endring og vi må tilpasse oss økte nedbørsmengder med økt belastning på det bygde miljø; økt påkjenning på overvannsystemene, flere vannskader på bygninger, veg og bane, flere flomskader og flere skred.

Kontaktperson

Visjonen for senteret er å videreutvikle et internasjonalt fremragende flerfaglig miljø hvor kunnskap, utdanning og forskning samlet bidrar til at samfunnet, myndighetene og næringer bidrar til bedre klimatilpasning i det bygde miljø.

Vi har som mål å:

  • være arena for arbeidet med en post SFI Klima 2050 strategi innenfor klimatilpasning i det bygde miljø
  • være arena for prosjektetableringer (SFI, EU og Forskningsrådet)
  • koordinere arbeidet innenfor tema klimatilpasning inn mot nasjonale myndighets- og næringsaktører
  • arbeide for at miljøene får økt synlighet og anerkjennelse innenfor tema
  • utvikle, bruke og drifte felles lab-infrastruktur til det beste for forskningen
  • være arena for rekruttering av stipendiater, forskere og studenter

Senteret er et samarbeid mellom:

  • SINTEF Community
  • NTNU ved Fakultet for ingeniørvitenskap, Institutt for bygg- og miljøteknikk
  • NTNU ved Fakultet for samfunns- og utdannings vitenskap, Institutt for geografi

Foto: NVE / Grete Hedemann Aalstad

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024