Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Informasjon om klagebehandling i SINTEF

SINTEF arbeider med kontinuerlig forbedring av sine produkter og tjenester. Aktiv og god dialog med våre interne og eksterne interesseparter om klager er en del av dette arbeidet.

Kontaktperson

Klagerett

  • Både eksterne og interne parter kan klage på leveransen knyttet til aktivitet eller resultat. 
  • Klage kan rettes til SINTEF ved å ta kontakt med SINTEF kontaktperson, prosjektleder eller kvalitetssjef.

Klagebehandling

  • Ved mottak av klage vil leder av aktiviteten det klages på umiddelbart igangsette behandling av klagen. 
  • Mottak av klage vil bekreftes skriftlig til klagende part innen ei uke. Etter avsluttet behandling vil klagende part motta en skriftlig rapport om resultatet av vurderingen.

Akkrediterte laboratorier

  • For arbeid utført i akkrediterte laboratorier, vil klagen behandles av en annen saksbehandler enn den som har utført aktiviteten det klages på.

Finn medarbeider

Om du ikke vet hvem i SINTEF du skal kontakte, kan du bestandig ringe SINTEF sentralbord på 40 00 51 00, så vil de kunne hjelpe deg å komme i kontakt med rett person.