Til hovedinnhold

Arkitektur og områdeutvikling

Arkitektur og områdeutvikling

Arkitektur og områdeutvikling er et samspill mellom mennesker, omgivelser og teknologi. Vi har som mål å skape robuste, inkluderende og bærekraftige bygg og områder, som har god kvalitet og er gode å leve i.

Vi driver FoU og forskningsbasert spesialrådgiving, og vår kompetanse innen arkitektur og områdeutvikling omfatter blant annet:

  • Kvalitet i bygde omgivelser – bærekraftig arealbruk og funksjonell infrastruktur, brukskvalitet og opplevelseskvaliteter
  • Universell utforming – brukbarhet og tilgjengelighet
  • Energibruk - atferd, implementering og tekniske løsninger
  • Lokal fornybar energiproduksjon og energitransport

Kontaktperson

Judith Thomsen

Judith Thomsen

Forskningsleder

Jonas Holme

Jonas Holme

Forskningssjef

Aktuelt

Åpne bekker redder byene fra oversvømmelse

Gjenåpning av bekker som er lagt i rør reduserer risikoen for oversvømmelse. Men bekkeåpning er en omfattende prosess med flere fallgruver. En ny veileder for planlegging og gjennomføring er nå på plass.

Kom nærmere!

Under pandemien har vi alle følt på at vi savner å være sammen med andre mennesker, kunne gjøre ting sammen og bare møtes spontant. Nå kommer samfunnet forhåpentlig snart tilbake til normalen, og Geminisenteret for helsefremmende arkitektur og omgivelser (HelsA) inviterer til kickoff i Trondheim. Tema er hvilke utfordringer og muligheter vi har knyttet til byene og tettstedene våre.

Forskere slår et slag for flere kollektiv

Kollektive boformer kan være med på å løse flere av samfunnets utfordringer. Derfor bør vi tenke nytt rundt boligproduksjonen i norske byer og tettsteder, mener forskere.

Prosjekter

Laboratorier

Ekspertiser