Til hovedinnhold
Norsk English

Arkitektur og områdeutvikling

Arkitektur og områdeutvikling er et samspill mellom mennesker, omgivelser og teknologi. Vi har som mål å skape robuste, inkluderende og bærekraftige bygg og områder, som har god kvalitet og er gode å leve i.

Kontaktpersoner

Vi driver FoU og forskningsbasert spesialrådgiving, og vår kompetanse innen arkitektur og områdeutvikling omfatter blant annet:

  • Kvalitet i bygde omgivelser – bærekraftig arealbruk og funksjonell infrastruktur, brukskvalitet og opplevelseskvaliteter
  • Universell utforming – brukbarhet og tilgjengelighet
  • Energibruk - atferd, implementering og tekniske løsninger
  • Lokal fornybar energiproduksjon og energitransport

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

FME ZEN gir ringvirkninger

FME ZEN gir ringvirkninger

For å utvikle nullutslippsområder må et utall aktører forenes for å dele kunnskap og ambisjoner. Ett av de viktigste verktøyene er forskningssentre som FME ZEN.

Prosjekter