Til hovedinnhold
Norsk English

Arkitektur og områdeutvikling

Arkitektur og områdeutvikling er et samspill mellom mennesker, omgivelser og teknologi. Vi har som mål å skape robuste, inkluderende og bærekraftige bygg og områder, som har god kvalitet og er gode å leve i.

Kontaktpersoner

Vi driver FoU og forskningsbasert spesialrådgiving, og vår kompetanse innen arkitektur og områdeutvikling omfatter blant annet:

  • Kvalitet i bygde omgivelser – bærekraftig arealbruk og funksjonell infrastruktur, brukskvalitet og opplevelseskvaliteter
  • Universell utforming – brukbarhet og tilgjengelighet
  • Energibruk - atferd, implementering og tekniske løsninger
  • Lokal fornybar energiproduksjon og energitransport

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

Utfordrer vedtatte sannheter om vinduer

Utfordrer vedtatte sannheter om vinduer

Er dimensjonene på vindusrammen og karmen bestemt etter bestemte prinsipper, eller har de bare blitt sånn? Spørsmålet ble stilt i et prosjekt med Røros Dører og Vinduer, og svaret ble å utvikle en ny prototyp med smalere ramme og karm.

Unngå klimaskader på kledningsplater med åpne fuger

Unngå klimaskader på kledningsplater med åpne fuger

Fasader hvor det benyttes plane platekledninger med åpne fuger er utsatt for regninntrengning. Dette kan føre til store fuktskader på bakveggen, spesielt på steder med mye slagregn. Det er derfor viktig at utformingen og materialvalg til slike...

Prosjekter