Til hovedinnhold
Norsk English

Arkitektur

Arkitektur og områdeutvikling er et samspill mellom mennesker, omgivelser og teknologi. Vi har som mål å skape robuste, inkluderende og bærekraftige bygg og områder, som har god kvalitet og er gode å leve i.

Kontaktpersoner

Vi driver FoU og forskningsbasert spesialrådgiving, og vår kompetanse innen arkitektur og områdeutvikling omfatter blant annet:

  • Kvalitet i bygde omgivelser – bærekraftig arealbruk og funksjonell infrastruktur, brukskvalitet og opplevelseskvaliteter
  • Universell utforming – brukbarhet og tilgjengelighet
  • Energibruk - atferd, implementering og tekniske løsninger
  • Lokal fornybar energiproduksjon og energitransport

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

– Flott å få jobbe tett på forskningsprosjekter

– Flott å få jobbe tett på forskningsprosjekter

SINTEF Community har i år hatt en fin gjeng med sommerstudenter. Ved å invitere inn disse sommerforskerne har instituttet fått en unik mulighet til å bli kjent med studentene, og å vise hvor spennende og gøy det er å jobbe i SINTEF.

Prosjekter