Til hovedinnhold

Arkitektur og konstruksjoner

Vi tilbyr tjenester innen forskning, prosjektgransking, spesialrådgivning og tredjepartskontroll av de fleste typer konstruksjoner.

Forskningssjef
915 21 367

Ekspertise

Vår kompetanse innen konstruksjonsteknikk strekker seg vidt – fra enkle statiske beregninger til avanserte FEM-analyser, fra typisk norske naturlaster som vind og snø til seismiske laster i jordskjelv, fra detaljdimensjonering av forbindelser til laboratorieprøvinger av store konstruksjonsdeler. En av våre styrker er at vi kobler spesialkunnskap om byggematerialer med kompetanse på konstruksjonsteknikk. SINTEF har stor aktivitet innenfor forskning, prosjektgransking, spesialrådgivning og tredjepartskontroll av de fleste typer konstruksjoner, både bygg og anlegg, nybygg og ombygginger, og innenfor mange materialer, som betong, mur, tre, stål, glass og stein. Typiske oppgaver er kontroll og granskning av prosjektering og utførelse for bærende konstruksjoner og konstruktive detaljer, konstruksjonsanalyser, konstruktive prøvinger i laboratorier og skadeanalyser.Vi har kompetanse innen konstruksjoner og byggverk i tre, stål, mur og betong, byggeteknikk og statikk.

Nyheter