Til hovedinnhold

Utslippsfri transport

Utslippsfri transport

Vi forsker på framtidas transportsystemer.

Vår forskning har et teknologisk utgangspunkt hvor målet er at all transport gjennomføres sikkert, effektivt og miljøvennlig. Utnyttelse av mulighetene som ny teknologi gir er viktig i mye av vår forskning, både for næringsliv og offentlige etater.

Kontaktperson

Knut Samdal

Knut Samdal

Forskningssjef

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter