Til hovedinnhold
Norsk English

CCShip - Implementering av karbonfangst og lagring for skip for å muliggjøre maritim CO2-utslippsreduksjon

Som en effektiv transportmetode har sjøfart vært ryggraden i verdensøkonomien, og utgjør over 75% av den globale handelen per volum. Internasjonal skipsfart er derfor ansvarlig for 2% av de globale klimagassutslippene. For å oppnå målet i Paris-avtalen er det avgjørende å redusere utslipp av drivhusgasser betydelig. Dette vil ha stor innvirkning på marin industri og Norge som det 5. største skipseierlandet.

Kontaktperson

Flere teknologier kan brukes til å redusere disse utslippene betydelig, for eksempel bruk av drivstoff uten karbon som hydrogen og ammoniakk, elektrifisering og karbonfangst og -lagring (CCS). Implementering av drivstoff uten karbon vil være nødvendig for avkarbonisering av sjøtransport, men lav modenheten av teknologien og støtteinfrastruktur gjør at dette hovedsakelig er relevant i et mer langsiktig perspektiv. På grunn av den allerede høye modenheten for applikasjoner på land, kan innebygde CCS-systemer spille en viktig rolle i å oppfylle utslippsmålene før karbonfritt drivstoff blir levedyktig. Med tanke på den lange levetiden til eksisterende og planlagte hydrokarbondrevne skip, vil trolig også skipsbasert CCS bli et langsiktig tiltak.

Hovedmålet med CCShip-prosjektet er å utvikle kostnadseffektive løsninger for CCS ombord i skip, samt å forstå når CCS kan være en mer attraktiv teknologi enn alternative løsninger for å redusere CO2-utslipp fra skip. Med absorbsjonsbasert CO2-fangst som base case, vil forskjellige CO2-fangstløsninger undersøkes for å identifisere potensialet (når det gjelder vekt, kompakthet, integrering, effektivitet og kostnad) for forskjellige skipstyper og transportapplikasjoner (størrelse, drivstofftype, reiseavstand), med tanke på både nye skip og ettermontering på eksisterende fartøy.

Partnere:


Dette er et Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025