Til hovedinnhold

Produksjonsteknologi

En bærekraftig utvikling med økonomisk vekst i Norge er ikke mulig uten en sterk vareproduserende industri. Hovedutfordringen vil være hvordan vi kan opprettholde konkurransedyktige bedrifter når seriestørrelsene blir mindre og produktvariantene flere. Det er dette som er fokuset for produksjonsrettet forskning ved avdeling for Produksjonsteknologi. Vårt mål er å ivareta forventningene til norsk vareproduserende industri og å drive internasjonal anerkjent forskning innenfor vareproduksjon.

Prosjektdirektør
911 33 241

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter