Til hovedinnhold

Bygningsfysikk

Bygningsfysikk

Virksomheten innen Bygningsfysikk omfatter fukt- og varmetransport, trykkforhold og luft- og regntetthet i materialer og konstruksjoner samt energibruk i bygninger. Vår kjernekompetanse er anvendt bygningsfysikk ved at vi omsetter ny kunnskap og forskningsresultater til løsninger for byggenæringen.

Innenfor Bygningsfysikk tilbyr SINTEF:

  • Beregninger og simuleringer
  • Laboratorieprøving av klimarobusthet
  • Laboratoriemåling av materialegenskaper
  • Tilstandskontroll for bygninger og bygningselementer

Senior forretningsutvikler
975 66 103