Til hovedinnhold
Norsk English

QA-Seem

En systemløsning for overvåking og forebygging av fuktlekkasjer i tak

Kontaktperson

Den overordnede ideen for FoU-prosjektet er å utvikle egnede sensornoder og systemløsninger for overvåking av takkonstruksjoners fukttilstand. Målsetningen er å oppdage lekkasjer og fuktskader i tak gjennom tidlig varsling av hendelser.

  • Prosjekteier: MesterTak
  • Prosjektdeltaker: Sensor Innovation, NTE, Tine avd. Verdal, Forsvarsbygg

  • Forskningspartner: SINTEF

     

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2023