Til hovedinnhold

Innovasjon og ledelse

Innovasjon og ledelse

Vi jobber for at FoU-basert kunnskap skal gi merverdi for lokale og regionale myndigheter og næringsaktører. Vi utvikler nye metoder og modeller for å realisere muligheter og fortrinn hos våre oppdragsgivere. Gjennom å lede og skape gode regionale innovasjonsprosesser bidrar vi til å bygge SINTEF.