Til hovedinnhold
Norsk English

Bård Torvetjønn Haugland

Forsker

Eg er forskar i forskargruppa Innovasjon og bærekraft ved Avdeling Teknologiledelse. Eg er samfunnsvitar med spesiell interesse for rolla til teknologi og vitskap i samfunnet.

Utdanning

Eg har mastergrad og doktorgrad i vitskaps- og teknologistudiar (STS) frå NTNU Institutt for tverrfaglege kulturstudiar.

Kompetanse og fagområder

Forskinga mi ligg i kryssingspunktet mellom teknologi- og vitskapsstudiar (STS), innovasjonsstudiar og berekraftig omstilling.

Forskingstema inkluderer innovasjon (produkt, praksis og politikk), regulering og styring av teknologi og (dei politiske og samfunnsmessige) konsekvensane av ny teknologi

Empirisk fokus:
Karbonfangst og -lagring
Dekarbonisering av industri
Transport (automatisering og digitalisering, vegtransport, transport i by, havnesektoren)
Vassforvalting og -attbruk

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/bård-torvetjønn-haugland/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Bard-Haugland

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-2385-416X

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
S P Andersens vei 3
Trondheim