Til hovedinnhold
Norsk English

Fremtidens kystsamfunn

Utvikling av bærekraftige lokalsamfunn langs kysten hemmes av rekrutteringsutfordringer, svak kompetanse på digitalisering og fravær av gode transportløsninger. Innovasjoner basert på digital teknologi skaper muligheter som vil bidra til å løse utfordringene kystsamfunnene står overfor. Sammen med Meløy og Nesna kommune samt Vigner Olaisen AS skal det utvikles et konsept for samarbeid mellom kommuner og næringsliv som legger til rette for et digitalt kompetanseløft.

Ill.: SINTEF

De siste tiårene har teknologiutviklingen bidratt til at arbeidsintensive arbeidsplasser har forsvunnet fra kystsamfunnene, men en målrettet digitalisering av kysten kan forsterke utvikling av arbeidsplasser og tjenester der folk bor. For kommunene er det, og vil være, krevende å tilby tjenester med god kvalitet som er økonomisk bærekraftige. Næringslivet opplever i likhet med kommunene mangel på arbeidskraft som en betydelig utfordring for videre vekst og utvikling.

Kvalifiseringsprosjektet tar utgangspunkt i følgende grunnleggende og gjensidig avhengige, utfordringer:

  • næringslivet er avhengig av å utnytte digital teknologi for å styrke lønnsomhet og konkurransekraft. Kompetansen på dette området må heves hos ledelsen og alle ansatte, og bedriftene må være i stand til å rekruttere kompetent arbeidskraft
  • kommunene er avhengig av å utnytte digital teknologi for å sikre et bærekraftige tilbud av tjenester, og kompetansen på dette området må heves hos ledelsen, alle ansatte, brukere og innbyggere
  • et godt tilbud av transport av varer og mennesker er avgjørende viktig. Digital teknologi må utnyttes for å utvikle et kostnadseffektivt og miljømessig tilbud som dekker behovene til innbyggere, kommunen og næringslivet.

Kvalifiseringsprosjektet skal ut ifra identifiserte behov, muligheter og barrierer identifisere en struktur for et digitalt kompetanseløft og danne grunnlaget for et hovedprosjekt der målet er videreutvikling av strukturen, identifisere og realisere av innovasjoner.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2022

Finansiering

Regionalt forskningsfond Nordland

Samarbeidspartnere

Meløy og Nesna kommune, Vigner Olaisen AS