Til hovedinnhold
Norsk English

SMB-satsing Midt-Norge

Små og mellomstore bedrifter har ofte ikke kapasitet eller kompetanse til å utvikle gode ideer til konkrete FoU-prosjekt. I samarbeid med Sparebank1 SMN tilbyr SINTEF små og mellomstore bedrifter i Midt-Norge hjelp til grønn omstilling og styrket konkurranseevne.

Foto: SINTEF

Små og mellomstore bedrifter utgjør 99 prosent av antall bedrifter i Norge og står for nesten halvparten av verdiskapingen. Disse bedriftene er svært viktige for sysselsetting og bosetting i hele landet, og særlig i distriktene. Samtidig medfører globalisering, digitalisering, automatisering osv. et kontinuerlig behov for å opprettholde og styrke konkurranseevnen. Skal Norge i tillegg lykkes med en omstilling mot et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv er det avgjørende at disse bedriftene tar del i og er en pådriver for en slik utvikling.

Vi ser at mange bedrifter har manglende erfaring og knappe ressurser når det gjelder omstillingsprosesser. Dette stopper dem ofte fra å utvikle idéer og konkretisere behov sammen med fageksperter. Nøkkelen for å få til dette er at det etableres en sterk og varig relasjon mellom norske SMB'er og FoU-sektoren.

Prosjektets overordnede mål er å hjelpe etablerte små og mellomstore bedrifter i Midt-Norge med å digitalisere, automatisere og bli mer bærekraftige. I samarbeid med Sparebank1 SMN bidrar vi til at bedriftene kan realisere eller utviklet en idé som for eksempel kan redusere kostnader, skape nye produkter, effektivisere produksjonen eller åpne for helt nye forretningsmodeller. Satsingen tilbyr økonomisk støtte fra bankens samfunnsutbytte i kombinasjon med ekspertkompetanse fra SINTEF.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023

Utforsk fagområdene