Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe Innovasjon og bærekraft

Vi jobber for at FoU-basert kunnskap skal gi merverdi for offentlige myndigheter og næringsliv.

Kontaktperson

Vi utvikler nye metoder og modeller for å realisere muligheter og fortrinn hos våre oppdragsgivere. Spesielt er vi opptatt av de omfattende omstillingsprosessene som må til for å møte bærekraftsutfordringene på organisasjons- og samfunnsnivå. Sentrale temaer er bærekraftige samfunnbærekraftig transformasjoninnovasjon og fornying, innovasjon i SMB-er og resilience.

Eksempelprosjekter

Medarbeidere