Til hovedinnhold

Oppdragsforskning

Oppdragsforskning

FoU-partner for næringsliv og forvaltning

Vi skaper innovasjon ved å utvikle kunnskap og teknologi som tas i bruk, og bidrar til verdiskaping og økt konkurranseevne for næringsliv og forvaltning.

SINTEF utfører hvert år 5.300 forskningsoppdrag for mer enn 3.000 kunder, og er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa.

Våre kunder skal oppleve:

  • God prosjektgjennomføring og økonomistyring
  • Aktiv og god dialog
  • Godt HMS-arbeid
  • Høy faglig kvalitet og integritet
  • At vi ivaretar kundens intellektuelle rettigheter på en profesjonell måte

Vi samarbeider aktivt med myndigheter og internasjonalt ledende kunnskapsmiljøer til beste for våre kunder, og utvikler prosjekter som utløser offentlig med-finansiering.

SINTEF leverer løsninger og skaper nye forretningsmuligheter innenfor en rekke bransjer og markedsområder. Velg tema innen vår forskning, teknologi og innovasjon på forsiden.