Til hovedinnhold

Helse og velferd

Helse og velferd

Forskning og innovasjon for et bærekraftig velferdssamfunn

SINTEF kombinerer sin teknologiske- og samfunnsfaglige kompetanse og bidrar til:

 • Bedre og mer sammenhengende helse- og velferdstjenester
 • Bedre effektivitet og økt produktivitet i helsetjenestene
 • Bedre helse i befolkningen
 • Ny kunnskap, teknologi og løsninger
 • Vekst i helsenæringen

Vi er forsknings- og innovasjonspartner for kommune- og spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner, næringsliv og offentlig forvaltning.

Forskningsdirektør

Forskningsområder innenfor helse og velferd

Utfordringene i helse og velferd er sammensatte og ofte kompliserte. SINTEF gjennomfører derfor forskning- og innovasjonsprosjektene i tverrfaglige team. Vi har definert seks forskningsområder som bygger på mer spesialisert ekspertise:

 • velferdsteknologi
 • digitalisering og e-helse
 • bioteknologi og medisinsk teknolog for diagnostikk og behandling
 • helsebygg og fysiske omgivelser
 • helse- og velferdstjenester,
 • arbeidsliv og levekår og folkehelse.

Nyheter

Prosjekter

Ekspertiser

Laboratorier

Vi skaper fremtidens løsninger for bedre helse og velferd