Til hovedinnhold
Norsk English

Laboratorier i samarbeid med NTNU/St. Olavs Hospital

Sammen med St. Olavs Hospital og NTNU disponerer vi mange og store laboratorier med avansert utrusting for pasientbehandling, forskning, undervisning, og utvikling.

Kontaktperson

Nasjonalt Senter for Avansert Laparoskopisk Kirurgi, St. Olavs Hospital
Simulatortrening, Nasjonalt Senter for Avansert Laparoskopisk Kirurgi, St. Olavs Hospital

Disponerte laboratorier gjennom samarbeid med NTNU/St. Olavs Hospital

Fremtidens operasjonsrom ved St. Olavs Hospital

 • Mange operasjonsstuer er i bruk til FoU i ulike prosjekter ved vår avdeling, men hovedsaklig operasjonsstuene ved nevrokirurgen, gastrokirurgen, bronkoskopi/lunge, og endovaskulær behandling (angiografi)
 • Studier gjennomføres i samarbeid med St. Olavs Hospital/NTNU, bl.a. gjennom klinisk utprøving av teknologi, PhD/PostDoc, og kliniske studier og pilot-studier
 • Gå til Fremtidens operasjonsrom ved St. Olavs Hospital

 

Nasjonalt Senter for Avansert Laparoskopisk Kirurgi

 • Trening og studier innen opplæring/trening av ferdigheter i laparoskopisk kirurgi
 • Simulatorer, analoge bokstrenere m.m.
 • Gå til NSALK

 

Ultralydlaboratorium på Institutt for sirkulasjons- og medisinsk avbildning (ISB), NTNU

 • Laboratoriet brukes bl.a. gjennom prosjekter med felles PhD/PostDoc kandidater mellom NTNU/St. Olavs Hospital og SINTEF
 • Ultralydlaboratoriet har både high-end klinisk godkjente ultralydmaskiner, og maskiner med forskningsgrensesnitt. Vanntank for akustisk karakterisering av transducere, samt vevsmimikkerende fantomer muliggjør in-vitro avbildning og optimalisering av avbildningssekvenser.
 • Gå til Ultralydlab. på ISB

 

Mikroskopifasiliteter, Realfagsbygget, Gløshaugen

 • Gjennom tett samarbeid med Seksjon for biofysikk og medisinsk teknologi ved Institutt for fysikk ved NTNU har vi adgang til å bruke avanserte konfokalmikroskop, blant annet Leica TCS SP8 SMD MP (CLSM) og Zeiss LSM510 META MP (CLSM).
 • Gå til Mikroskopifasiliteter, NTNU

Utforsk fagområdene

Kontaktinformasjon