Til hovedinnhold
Norsk English

Fremtidens operasjonsrom

Fremtidens operasjonsrom på St. Olavs Hospital

Fremtidens operasjonsrom
Fremtidens operasjonsrom
  • Mange operasjonsstuer er i bruk til FoU i ulike prosjekter ved vår avdeling, men hovedsaklig operasjonsstuene ved nevrokirurgen, gastrokirurgen, bronkoskopi/lunge, og endovaskulær behandling (angiografi).
  • Studier gjennomføres i samarbeid med St. Olavs Hospital/NTNU, bl.a. gjennom klinisk utprøving av teknologi, PhD/PostDoc, og kliniske studier og pilot-studier.

Les mer om Fremtidens Operasjonsrom (FOR)

Utforsk fagområdene

Kontaktinformasjon

.