Til hovedinnhold
Norsk English

HoloSurge: Holografisk veiledningssystem for intervensjoner ved lever- og bukspyttkjertelkreft

HoloSurge skal utvikle et visualiserings- og navigasjonssystem for kirurger som kan hjelpe dem til å ta bedre kliniske beslutninger og redusere risikoen for kirurgiske komplikasjoner i kreftkirurgi.

Kontaktperson

Ill.: HoloCare AS

Kirurgiske inngrep er komplekse prosedyrer som involverer et omfattende team av ulike helsearbeidere både før, under og etter selve kirurgien. En viktig del av dette er prosessen for å fatte kliniske beslutninger, som er en kontinuerlig prosess som involverer hele det kirurgiske teamet. Der skal de, basert på den beste tilgjengelige evidensen, klinisk erfaring og pasientens individuelle omstendigheter, fatte informerte beslutninger om hva som er den beste fremgangsmåten for pasienten. En viktig kilde til informasjon i denne prosessen er medisinske bilder, men selv om fremskritt innen medisinsk avbildning har bidratt til å forbedre utfallet av kirurgi vesentlig, er tolkningen av slike bilder og hvordan de påvirker valg av fremgangsmåte fortsatt svært subjektiv. I tillegg inneholder bilder fra ulike modaliteter komplementær informasjon som det kan være vanskelig å kombinere. Derfor er det viktig å skape et utfyllende bilde av pasientens anatomi som er delt og entydig forstått av alle i teamet. Dette kan i siste instans bidra til å redusere risikoen for kirurgiske komplikasjoner.

Prosjektet HoloSurge, som er finansiert av EUs forskningsprogram Horisont Europa, svarer på denne utfordringen ved å utvikle et navigasjonssystem for behandling av kreft i leveren og bukspyttkjertelen. Systemet kombinerer

  • pre- og intraoperative bilder,
  • automatisk bildesegmentering og bildefusjon ved hjelp av kunstig intelligens (KI),
  • interaktiv, tredimensjonal holografisk visualisering og  kreftdiagnostikk på cellenivå i sanntid.

Løsningen vil gi det kirurgiske teamet en helt ny, holistisk fremstilling av pasientens anatomi og patologi i sanntid i operasjonsrommet både før og under selve inngrepet. HoloSurge ledes av det norske firmaet HoloCare AS og samler 14 partnere fra 10 ulike europeiske land.

Nøkkeltall

 

Prosjektvarighet

2024 - 2027

Samarbeidspartnere

HoloCare AS, Netherlands Cancer Institute (Nederland), Oslo universitetssykehus, Orbit21 (UK), Semmelweis University (Ungarn), Cyens Centre of Excellence (Kypros), Metropolia University of Applied Sciences (Finland), University of Leeds (UK), Leeds Teaching Hospitals Trust (UK), Ludwig-Maximilians-Universität (Tyskland), Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology (Polen), United European Gastroenterology Gmbh (Østerrike) and Digestive Cancers Europe (Belgia).

Prosjekttype

EU

Utforsk fagområdene