Til hovedinnhold
Norsk English

Kjemisk analyse av byggevarer

I vårt kjemilaboratorium utfører vi uorganisk og organisk analyse av byggevarer og byggematerialer.

Kontaktperson

Vi har lang erfaring med ulike byggematerialer og jobber tett med andre fagmiljøer i SINTEF. Vi påtar oss oppdrag i felt og laboratorium, og tester mørtel, puss, mur, maling, bygningsmaterialer og bygningsvarer.

Våre tjenester omfatter:

Kjemisk materialanalyse ved rehabilitering av historisk bygningsmasse

  • Sammensetning av mørtel, mur og puss
  • Malingsanalyser
  • Vurdering av egnethet

Kjemisk materialanalyse ved tilstands- og skadeanalyser

  • Materialidentifikasjon
  • Sammenlikning av materialer
  • Kloridinnhold

Karakterisering av byggevarer og bygningsmaterialer

  • Utlekking av metaller fra produkter i kontakt med drikkevann. Testene utføres etter både norske og utenlandske standarder.
  • Spenningskorrosjon av kobberlegeringer
  • Avsinking av kobberlegeringer
  • Utlekking fra resirkulerte materialer

 

Kontaktinformasjon

Kjemilaboratoriet til SINTEF er lokalisert i Børrestueveien 3 i Oslo.