Til hovedinnhold
Norsk English

Kjemilaboratoriet

Kjemilaboratoriet leverer tjenester innenfor uorganisk og organisk analyse av byggevarer og byggematerialer.

Kontaktperson

Kjemilaboratoriet
Kjemilaboratoriet. Foto: Thor Nielsen

Vi har lang erfaring med et bredt spekter av byggematerialer og jobber i nær kontakt med de andre fagmiljøene ved SINTEF. Vi påtar oss oppdrag i felt og laboratorium.

Vi har kompetanse innen:

Kjemisk materialanalyse ved rehabilitering av historisk bygningsmasse

  • Sammensetning av mørtel, mur og puss
  • Malingsanalyser
  • Vurdering av egnethet

Kjemisk materialanalyse ved tilstands- og skadeanalyser

  • Materialidentifikasjon
  • Sammenlikning av materialer
  • Kloridinnhold

Karakterisering av byggevarer og bygningsmaterialer

  • Utlekking av metaller fra produkter i kontakt med drikkevann. Testene utføres etter både norske og utenlandske standarder.
  • Spenningskorrosjon av kobberlegeringer
  • Avsinking av kobberlegeringer
  • Utlekking fra resirkulerte materialer

Produkter som kan testes

Mørtel, puss, mur, maling, bygningsmaterialer, bygningsvarer

Kontaktinformasjon

Kjemilaboratoriet til SINTEF er lokalisert i Børrestueveien 3 i Oslo.