Til hovedinnhold
Norsk English

Hemmende og fremmende faktorer for effektiv beredskap og håndtering av anafylaksi hos barn og ungdom

Prosjektet tar sikte på å kaste lys over utfordringene barn og ungdom står overfor når det gjelder håndtering av anafylaksi, en potensielt dødelig overfølsomhetsreaksjon.

Kontaktpersoner

Injeksjon av adrenalin for å stoppe et potensielt anafylaktisk sjokk. Ill.: Shutterstock

Med en økende forekomst av anafylaksi globalt, spesielt blant yngre aldersgrupper, søker prosjektet å forstå de komplekse dynamikkene som påvirker beredskap og behandling av denne akutte tilstanden.

Anafylaksi utgjør en betydelig trussel, spesielt for barn og unge, og prosjektet "Hemmende og fremmende faktorer for effektiv beredskap og håndtering av anafylaksi hos barn og ungdom" tar sikte på å bidra til en bedre forståelse av disse utfordringene.

Ungdomsårene, en tid preget av økt selvstendighet og sårbarhet, er avgjørende for individuell håndtering av allergi, men samtidig en periode der risikoen for dårlig etterlevelse og risikotakende atferd er høy.

Kvalitativ forskning

Forskningen tar sikte på å avdekke hvordan psykiske vansker, kommunikasjonsbarrierer, bruk av teknologi og samfunnspress påvirker beredskap og håndtering av anafylaksi blant unge.

Metodologisk vil prosjektet gjennomføre kvalitative fokusgruppe-intervjuer og individuelle samtaler for å innhente innsikt i opplevelsene til de som er i risiko for anafylaksi.

Gjennom disse kvalitative metodene vil forskningen utforske tankene og følelsene til barn og ungdom i risiko, med fokus på å identifisere både hemmende og fremmende faktorer.

Etikk og personvern vil være sentrale hensyn, med et tydelig fokus på deltakerinformert samtykke.

Brukermedvirkning

Den organisatoriske strukturen sikres gjennom ledelse fra SINTEF Digital, avdeling Helse. Deltakelse fra Astma- og Allergiforbund, samt brukermedvirkning, understreker prosjektets forpliktelse til å inkludere relevante interessenter.

Med tydelige milepæler og et klart mål om å forbedre kunnskapen om beredskap for anafylaksi blant barn og unge, er dette prosjektet et viktig skritt mot bedre håndtering av allergi med risiko for anafylaksi.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2025

Samarbeidspartner

Norges Astma- og Allergiforbund

Utforsk fagområdene