Til hovedinnhold

Klimatilpasning av bygg og infrastruktur

Klimatilpasning av bygg og infrastruktur

Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljø, og bygningskonstruksjoner og infrastruktur i deler av landet må tåle større påkjenninger.

Kontaktperson

Berit Time

Berit Time

Sjefforsker

Nyheter

Når drømmer blir realisert i Klima 2050

Innovasjon er ikke gjort over natta, men i 2021, seks år etter at Klima 2050 startet, skjer det: Det solcelledekkede ZEB-laboratoriet som er et nullutslipssbygg er åpnet, og Byggforskseriens anbefaling til lengde på lufta tretak endres fra 15 til 30 meter.

- Trenger Klima 2050 for å finne nye løsninger

Samarbeidet som pågår mellom byggenæring og forskning i Klima 2050 er prisverdig, mener Lars Myhre i Boligprodusentenes Forening. Klimaendringer og miljøutfordringene øker behovet for raskere endringer i næringen.

Prosjekter

Ekspertiser