Til hovedinnhold

Klimatilpasning av bygg og infrastruktur

Klimatilpasning av bygg og infrastruktur

Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljø, og bygningskonstruksjoner og infrastruktur i deler av landet må tåle større påkjenninger.

For å opprettholde forventet levetid på det bygde miljø trenger vi bedre metoder for å vurdere risiko og tekniske løsninger som tar hensyn til lokalklima. SINTEF har kompetanse på:

 • Klimalaster på bygninger og infrastruktur
 • Lokal klimatilpasning
 • Fuktpåkjenning og -sikkerhet i nye og eksisterende bygninger
 • Bestandighet og levetid for materialer og konstruksjoner
 • Blågrønne løsninger for bygninger og i urbane områder
 • Overvannshåndtering
 • Bygging i skredutsatte miljø
 • Geotekniske konsekvenser av endringer i grunnvannstand
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Beslutningsprosesser i planlegging og prosjektering
 • Kommunalt klimaplanarbeid

Kontaktperson

Berit Time

Berit Time

Sjefforsker

Aktuelt

SINTEF deltar på klimatoppmøtet i Glasgow

- Klimaløsningene vi jobber med krever utstrakt samarbeid mellom næringsliv, politikk og forskning på tvers av landegrenser. Derfor skal SINTEF i år øke sitt engasjement på FNs klimatoppmøte, sier Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef i SINTEF.

Åpne bekker redder byene fra oversvømmelse

Gjenåpning av bekker som er lagt i rør reduserer risikoen for oversvømmelse. Men bekkeåpning er en omfattende prosess med flere fallgruver. En ny veileder for planlegging og gjennomføring er nå på plass.

Klimamål i anlegg oppnås ikke av ambisjoner alene

Tidspunktet kunne ikke vært bedre: Med FN klimapanels ferske rapport og dystre spådommer må vi motivere anleggsbransjen til å tenke nytt for å oppnå bærekraftige, klimavennlige anleggsprosjekter og bestandig infrastruktur. Men forutsetningene for å få dette til er så å si fraværende.

Bygge- og anleggsnæringen på Arendalsuka 2021

- I år er det viktigere enn noen gang å diskutere klimatilpasning, gode og sikre løsninger og hva norsk bygge- og anleggsnæring kan gjøre for å få ned klimagassutslippene, minimalisere avfall og bidra til gjenbruk, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF Community.

Prosjekter

Ekspertiser