Til hovedinnhold
Norsk English

Klimatilpasning av eksisterende kommunale bygninger

SINTEF går sammen med tre kommuner i Trøndelag for å styrke klimatilpasning av bygningsmassen.

Kontaktperson

Prosjektets hovedmål er å få klimatilpasning inn i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kommunale bygninger. For å få til dette har vi satt tre delmål:

  1. Etablere en mer systematisk og enhetlig fremgangsmåte for håndtering av klimatilpasning i FDVU av kommunale bygninger i Trøndelag.
  2. Identifisere bygningsrelaterte konsekvenser av aktuelle klimautfordringer i de involverte kommunene.
  3. Øke kommunikasjon og samhandling mellom kommunene i Trøndelag. Formidle resultater fra prosjektet mot kommuner, fylkeskommuner og andre relevante aktører som også kan involveres i et mulig hovedprosjekt.

Vi skal kartlegge nåværende praksis og identifisere barrierer og muligheter for å implementere klimatilpasning i kommunenes FDVU-arbeid. Kartleggingen vil gi grunnlag for å utvikle verktøy og metoder for å vurdere og iverksette klimatilpasningstiltak på en mer systematisk og enhetlig måte.

Gjennom praksisfellesskapet vil kommunene dele erfaringer og beste praksis, samt identifisere felles innovasjonsbehov. Vi skal også identifisere de mest relevante klimautfordringene på bygningsnivå og utvikle tiltak for å møte disse utfordringene.

På lang sikt er målet å utvikle et brukervennlig verktøy som kan støtte kommunene i å vurdere og beslutte lokale klimatilpasningstiltak for eksisterende bygningsmasse. Bærekraftvurderinger, inkludert klimagassutslipp og kostnadseffektivitet, vil være sentrale i utviklingen av disse tiltakene.

Resultatene vil være nyttige, ikke bare for kommunene i Trøndelag, men for kommuner over hele landet.

Partnere og finansiering

Partnere: Trondheim kommune (prosjekteier), SINTEF Community (prosjektleder), Stjørdal kommune, Overhalla kommune

Finansiering: Regional kvalifiseringsstøtte 2023. Finansiert av Regional forskningsfond (RFF) Trøndelag og Trondheim kommune, Stjørdal kommune, Overhalla kommune med egen innsats

 

Foto: John Arne H. Tømmervold / Trondheim kommune

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2024

Utforsk fagområdene