Til hovedinnhold
Norsk English

Materialegenskaper og materialanvendelser

SINTEF kobler verdensledende kompetanse innen forståelse av materialegenskaper knyttet til krav til sluttproduktenes egenskaper.

Kontaktperson

Med topp moderne laboratorier, fasiliteter for numerisk beregninger og virtuell prototyping, tilbyr vi din organisasjon utvikling av nye eller forbedrede produkter basert på nye eller forbedrede materialer og materialkombinasjoner. Videre tilbyr vi både testing og skadeundersøkelser av dine materialer og produkter.

Ekspertiser

Nyheter

Norsk skog skal bidra til mer bærekraftig plast

Norsk skog skal bidra til mer bærekraftig plast

Norske Skog Saubrugs AS med SINTEF og en rekke andre bedrifter får til sammen 59 millioner kroner fra Grønn Plattform til et prosjekt der målet er å etablere grønn og sirkulær verdikjede med bruk av trefiber fra skogen for å erstatte dagens...

Prosjekter

Laboratorier

Programvare