Til hovedinnhold
Norsk English

Klimatilpasning av bygg og infrastruktur

Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljø, og bygningskonstruksjoner og infrastruktur i deler av landet må tåle større påkjenninger.

Kontaktperson

For å opprettholde forventet levetid på det bygde miljø trenger vi bedre metoder for å vurdere risiko og tekniske løsninger som tar hensyn til lokalklima. SINTEF har kompetanse på:

 • Klimalaster på bygninger og infrastruktur
 • Lokal klimatilpasning
 • Fuktpåkjenning og -sikkerhet i nye og eksisterende bygninger
 • Bestandighet og levetid for materialer og konstruksjoner
 • Blågrønne løsninger for bygninger og i urbane områder
 • Overvannshåndtering
 • Bygging i skredutsatte miljø
 • Geotekniske konsekvenser av endringer i grunnvannstand
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Beslutningsprosesser i planlegging og prosjektering
 • Kommunalt klimaplanarbeid

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

Møt SINTEF Community på Arendalsuka

Møt SINTEF Community på Arendalsuka

I år inviterer SINTEF Community til debatt rundt et bredt spekter av tema som spenner fra nye forretningsmuligheter for anleggsnæringen, klimaskader på infrastruktur, energiske nabolag og byer, mobilitet og digitalisering til helsefremmende...

Byggenæringen fortjener heiarop – og en tidtaker

Byggenæringen fortjener heiarop – og en tidtaker

Byggenæringen ønsker seg strengere krav til klima og bærekraft, men det finnes ingen oppdatert statistikk som viser effekten av næringens grønne tiltak. Idrettsfolk ville sagt: "Skaff oss en tidtaker – og en Ingebrigtsen/Warholm-skole".

Klimatilpasning inn i hele kommunen

Klimatilpasning inn i hele kommunen

I Trondheim kommune skal klimatilpasning ligge til grunn i all kommunal planlegging. Klima 2050 har i samarbeid med kommunen utviklet indikatorer som kan måle hvor langt de har kommet med klimatilpasning.

Prosjekter