Til hovedinnhold
Norsk English

Klimatilpasning av bygg og infrastruktur

Klimaet i Norge har alltid stilt strenge krav til utforming av bygninger. Global oppvarming forsterker nå sårbarheten til det bygde miljø, og bygningskonstruksjoner og infrastruktur i deler av landet må tåle større påkjenninger.

Kontaktperson

For å opprettholde forventet levetid på det bygde miljø trenger vi bedre metoder for å vurdere risiko og tekniske løsninger som tar hensyn til lokalklima. SINTEF har kompetanse på:

 • Klimalaster på bygninger og infrastruktur
 • Lokal klimatilpasning
 • Fuktpåkjenning og -sikkerhet i nye og eksisterende bygninger
 • Bestandighet og levetid for materialer og konstruksjoner
 • Blågrønne løsninger for bygninger og i urbane områder
 • Overvannshåndtering
 • Bygging i skredutsatte miljø
 • Geotekniske konsekvenser av endringer i grunnvannstand
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Beslutningsprosesser i planlegging og prosjektering
 • Kommunalt klimaplanarbeid

Ekspertiser

Laboratorier

Aktuelt

Klimatilpasning inn i hele kommunen

Klimatilpasning inn i hele kommunen

I Trondheim kommune skal klimatilpasning ligge til grunn i all kommunal planlegging. Klima 2050 har i samarbeid med kommunen utviklet indikatorer som kan måle hvor langt de har kommet med klimatilpasning.

Naturfareforum ønsker mer offentlig samarbeid

Naturfareforum ønsker mer offentlig samarbeid

Naturfareforum mener det er behov for et naturfarefond som kan finansiere forebyggende tiltak. - Vi må være mer framoverlent, kostnadene ved etterklokskap og reparasjoner er for store, sier Bjørn Kristoffer Dolva.

Skyvedører gir flere fuktskader

Skyvedører gir flere fuktskader

Skyvedører med trinnfri adkomst gjør bygg mer tilgjengelige, men de har også ført til flere fuktskader. Nå håper Norgeshus å finne en løsning på problemet ved å samle produsenter, forskere og studenter i SINTEFs laboratorium.

Utfordrer vedtatte sannheter om vinduer

Utfordrer vedtatte sannheter om vinduer

Er dimensjonene på vindusrammen og karmen bestemt etter bestemte prinsipper, eller har de bare blitt sånn? Spørsmålet ble stilt i et prosjekt med Røros Dører og Vinduer, og svaret ble å utvikle en ny prototyp med smalere ramme og karm.

Prosjekter