Til hovedinnhold
Norsk English

CCS

CO2 fangst, transport og lagring eller CO2-håndtering (CCS) er en klimateknologi som fanger, transporterer og lagrer CO₂ utslipp trygt under bakken. Uten CCS er det umulig å få til utslippsfri produksjon av bl.a. sement, kunstgjødsel og avfallsbasert energi.

Kontaktperson

 

Hvorfor CCS er viktig

IPCC fant at for å oppfylle de utfordrende målene i Parisavtalen, må de globale CO2-utslippene reduseres med 50-85 % innen 2050. IEA-funn sier at for å oppnå disse målene må 14% av den totale utslippsreduksjonen innen 2060 komme fra CCS.

CCS er i dag den eneste måten å avkarbonisere noen av verdens kritiske industrisektorer, inkludert sement, metallproduksjon og avfallsforbrenning. Dette er et viktig klimabidrag fordi den globale sementindustrien står alene for rundt 8 % av alle CO2-utslipp.

Flere tiår med CCS-forskningserfaring

Sammen med våre partnere ved NTNU har SINTEF-forskere jobbet med CCS i flere tiår. I dag forsker SINTEF på hele verdikjeden for CO2 fangst, transport og lagring.

Nylig kunngjorde Regjeringen Langskip-prosjektet. Langskip er et fullskala demonstrasjonsprosjekt av CCS, der resultater fra flere års forskning blir realisert.

Lagringskapasiteten i de geologiske lagene på norsk sokkel gir Norge store muligheter for å skape verdier og nye grønne arbeidsplasser ved å realisere CCS.

CCS forskningskompetanse

SINTEF er vert for Norwegian CCS Research Center (NCCS), en fortsettelse av det vellykkede forskningssenteret BIGCCS. NCCS har som mål å undersøke løsninger på sentrale tekniske- og kostnadsutfordringer for at vi raskt skal kunne implementere CCS i stor skala, aktivitetene støtter også opp om det norske fullskalaprosjektet, Langskip.

Våre forskere jobber tett med både akademikere og industripartnere for å sikre at forskningsresultater kan tas i bruk av industrien.

CCS forskningslaboratorier og infrastruktur

SINTEF investerer mye i forskningsinfrastruktur. SINTEF tilbyr flere spesialiserte forskningslaboratorier som er relevante for CCS-forskning.

SINTEF er medlem av ECCSEL, som er et nettverk av europeisk CCS-forskningsinfrastruktur. 11 relevante laboratorier i Oslo og Trondheim er tilgjengelige som en del av denne paneuropeiske distribuerte forskningsinfrastrukturen.

FME NCCS - Norwegian CCS Research Centre

NCCS sin hovedoppgave er å realisere rask implementering av CO2-fangst, transport og lagring (CCS), gjennom industri- og forskningsdrevet innovasjon. NCCS skal også sikre at Norge forblir en internasjonalt ledende aktør innen CCS-området og bidra til at storskala CO2-lagring i Nordsjøen blir mulig.

NCCS er et Forskningssenter for miljøvennlig energi delvis finansiert av Norges Forskningsråd.

Ekspertise

Nyheter

Prosjekter

Laboratorier