Til hovedinnhold
Norsk English

CCS

CO₂-fangst, transport og lagring, eller CO2-håndtering (CCS), er en klimateknologi som fanger, transporterer og lagrer CO₂ utslipp trygt under bakken.

Kontaktpersoner

Uten CCS er det umulig å få til utslippsfri produksjon av bl.a. sement, kunstgjødsel og avfallsbasert energi.

 

Hvorfor CCS er viktig

IPCC fant at for å oppfylle de utfordrende målene i Parisavtalen, må de globale CO2-utslippene reduseres med 50-85 % innen 2050. IEA-funn sier at for å oppnå disse målene må 14% av den totale utslippsreduksjonen innen 2060 komme fra CCS.

CCS er i dag den eneste måten å avkarbonisere noen av verdens kritiske industrisektorer, inkludert sement, metallproduksjon og avfallsforbrenning. Dette er et viktig klimabidrag fordi den globale sementindustrien står alene for rundt 8 % av alle CO2-utslipp.

Flere tiår med CCS-forskningserfaring

Sammen med våre partnere ved NTNU har SINTEF-forskere jobbet med CCS i flere tiår. I dag forsker SINTEF på hele verdikjeden for CO2 fangst, transport og lagring.

Nylig kunngjorde Regjeringen Langskip-prosjektet. Langskip er et fullskala demonstrasjonsprosjekt av CCS, der resultater fra flere års forskning blir realisert.

Lagringskapasiteten i de geologiske lagene på norsk sokkel gir Norge store muligheter for å skape verdier og nye grønne arbeidsplasser ved å realisere CCS.

 

CCS forskningskompetanse

SINTEF er vert for Norwegian CCS Research Center (NCCS), en fortsettelse av det vellykkede forskningssenteret BIGCCS. NCCS har som mål å undersøke løsninger på sentrale tekniske- og kostnadsutfordringer for at vi raskt skal kunne implementere CCS i stor skala, aktivitetene støtter også opp om det norske fullskalaprosjektet, Langskip.

Våre forskere jobber tett med både akademikere og industripartnere for å sikre at forskningsresultater kan tas i bruk av industrien.

CCS forskningslaboratorier og infrastruktur

SINTEF investerer mye i forskningsinfrastruktur. SINTEF tilbyr mange spesialiserte forskningsfasiliteter som er relevante for CCS-forskningen, som forskning på CO2-lagring i Reservoarlaboratoriet og Flerfaselaboratoriet.

SINTEF er medlem av ECCSEL, som er et nettverk av europeisk CCS-forskningsinfrastruktur. 11 relevante laboratorier i Oslo og Trondheim er tilgjengelige som en del av denne paneuropeiske distribuerte forskningsinfrastrukturen.

Ekspertiser innen CCS

Laboratorier

Nyheter

Bli med inn på SINTEFs energilabber

Bli med inn på SINTEFs energilabber

Bli med til laboratoriene og testarenaene hvor bedrifter og forskere møtes for å utvikle og teste nye produkter og tjenester. Du vil få innsyn i det unike samspillet som foregår og kanskje oppdage nye muligheter for din bedrift eller innovasjon.

Prosjekter

SynoProtein

SynoProtein

Start:
Slutt:

Fangst av karbon fra syntesegass til enkeltcelleprotein (ECP) og bruk som ingrediens i fiskefôr

FME NCCS - Norwegian CCS Research Centre

NCCS sin hovedoppgave er å realisere rask implementering av CO2-fangst, transport og lagring (CCS), gjennom industri- og forskningsdrevet innovasjon. NCCS skal også sikre at Norge forblir en internasjonalt ledende aktør innen CCS-området og bidra til at storskala CO2-lagring i Nordsjøen blir mulig.

NCCS er et Forskningssenter for miljøvennlig energi delvis finansiert av Norges Forskningsråd.