Til hovedinnhold
Norsk English

CCS

CO₂-fangst, transport og lagring, eller CO2-håndtering (CCS), er en klimateknologi som fanger, transporterer og lagrer CO₂ utslipp trygt under bakken.

Kontaktpersoner

Uten CCS er det umulig å få til utslippsfri produksjon av bl.a. sement, kunstgjødsel og avfallsbasert energi.

 

Hvorfor CCS er viktig

IPCC fant at for å oppfylle de utfordrende målene i Parisavtalen, må de globale CO2-utslippene reduseres med 50-85 % innen 2050. IEA-funn sier at for å oppnå disse målene må 14% av den totale utslippsreduksjonen innen 2060 komme fra CCS.

CCS er i dag den eneste måten å avkarbonisere noen av verdens kritiske industrisektorer, inkludert sement, metallproduksjon og avfallsforbrenning. Dette er et viktig klimabidrag fordi den globale sementindustrien står alene for rundt 8 % av alle CO2-utslipp.

Flere tiår med CCS-forskningserfaring

Sammen med våre partnere ved NTNU har SINTEF-forskere jobbet med CCS i flere tiår. I dag forsker SINTEF på hele verdikjeden for CO2 fangst, transport og lagring.

Nylig kunngjorde Regjeringen Langskip-prosjektet. Langskip er et fullskala demonstrasjonsprosjekt av CCS, der resultater fra flere års forskning blir realisert.

Lagringskapasiteten i de geologiske lagene på norsk sokkel gir Norge store muligheter for å skape verdier og nye grønne arbeidsplasser ved å realisere CCS.

 

CCS forskningskompetanse

SINTEF er vert for Norwegian CCS Research Center (NCCS), en fortsettelse av det vellykkede forskningssenteret BIGCCS. NCCS har som mål å undersøke løsninger på sentrale tekniske- og kostnadsutfordringer for at vi raskt skal kunne implementere CCS i stor skala, aktivitetene støtter også opp om det norske fullskalaprosjektet, Langskip.

Våre forskere jobber tett med både akademikere og industripartnere for å sikre at forskningsresultater kan tas i bruk av industrien.

CCS forskningslaboratorier og infrastruktur

SINTEF investerer mye i forskningsinfrastruktur. SINTEF tilbyr mange spesialiserte forskningsfasiliteter som er relevante for CCS-forskningen, som forskning på CO2-lagring i Reservoarlaboratoriet og Flerfaselaboratoriet.

SINTEF er medlem av ECCSEL, som er et nettverk av europeisk CCS-forskningsinfrastruktur. 11 relevante laboratorier i Oslo og Trondheim er tilgjengelige som en del av denne paneuropeiske distribuerte forskningsinfrastrukturen.

Ekspertiser innen CCS

Laboratorier

Nyheter

Forskningssatsing styrker Norge som global energi- og klimaleder

Forskningssatsing styrker Norge som global energi- og klimaleder

Norges forskningsråd tildelte i dag åtte nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). NTNU og SINTEF leder eller deltar i alle sentrene. Den totale finansieringen fra Forskningsrådet er 1,28 milliarder kroner over åtte år. Hvert senter vil i...

Sagflis blir klimavennlig fiskefôr

Sagflis blir klimavennlig fiskefôr

Ved å omdanne restprodukter fra skogbruksindustrien til proteiner for fiskefôr, kan både skogbruk- og fiskefôrindustrien oppnå et mer klimavennlig og høykvalitetsprodukt.

Prosjekter

SynoProtein

SynoProtein

Start:
Slutt:

Fangst av karbon fra syntesegass til enkeltcelleprotein (ECP) og bruk som ingrediens i fiskefôr

FME NCCS - Norwegian CCS Research Centre

NCCS sin hovedoppgave er å realisere rask implementering av CO2-fangst, transport og lagring (CCS), gjennom industri- og forskningsdrevet innovasjon. NCCS skal også sikre at Norge forblir en internasjonalt ledende aktør innen CCS-området og bidra til at storskala CO2-lagring i Nordsjøen blir mulig.

NCCS er et Forskningssenter for miljøvennlig energi delvis finansiert av Norges Forskningsråd.