Til hovedinnhold
Norsk English

Reservoarlaboratoriet

Laboratoriet vårt gir metoder og utstyr for å utføre eksperimenter på reservoar- og produksjonsforhold.

Foto: SINTEF

Vår vitenskapelige fokus er på området reservoarteknologi, særlig på studie av metoder for økt oljeutvinning og CO2-lagring. En av våre hovedaktiviteter i laboratoriet er kjerneflømmingsforsøk, med analyse av reservoarvæsker som støtteaktivitet. En annen hovedaktivitet i avdelingen er numerisk og analytisk modellering alene eller i sammenheng med laboratorieforsøkene, for å øke verdien av hovedstudien.

I kraft av å være et forskningslaboratorium, er vår styrke å ha muligheter til å utføre forsøk som er ukonvensjonelle eller krevende, for eksempel med høy temperatur og trykk, uvanlige fluider, bergarter eller krav til målinger. I mange forsøk definerer vi og setter sammen spesialisert utstyr for å få tak i nødvendige resultat. Om nødvendig konstruerer og tilpasser vi utstyret for kundene og våre egne behov.

Vi er en del av hele SINTEF gruppen, og har dermed også tilgang til andre laboratorier og kunnskap utenfor vår hoved-kunnskapsområde. Dette åpner for engasjement i store initiativer og prosjekter.

Kontaktinformasjon

Postal address:
P.O. Box 4763 Torgarden, NO-7465 Trondheim
Visiting address:
S. P. Andersens vei 15 A, NO-7031 Trondheim
Phone: +47 464 17 000

Prosjekter