Til hovedinnhold

Grunnlag for storskala CO2 lagring på norsk sokkel

Grunnlag for storskala CO2 lagring på norsk sokkel

Forprosjektet inkluderer et forberedende arbeid for å etablere en nasjonal satsing for kunnskaps- og metodeutvikling som skal muliggjøre storskala CO2 lagring på norsk sokkel (> 10 Mt CO2/år) fra 2018. Sentrale oppgaver i forprosjektet er å forankre prosjektideen hos industri og myndigheter, konkretisere innhold i et hovedprosjekt, bygge konsortium og avklare rammer for et hovedprosjekt.

Publisert mandag 16. desember 2013
Seniorforsker
986 63 579

Prosjektvarighet

01.10.2013 - 31.05.2014