Til hovedinnhold

CCS

CCS

Uten CCS – det vil si fangst og retur av CO2 – blir det umulig å få til utslippsfri produksjon av sement, kunstgjødsel og avfallsbasert energi.

CCS omfatter teknologi som fanger, transporterer og lagrer menneskeskapt CO₂ trygt under bakken. Altså sørger for at den sendes tilbake dit mye av den kom fra.

 

I Norge har staten finansiert studier for hvordan CO2 best mulig kan fanges ved Norcems sementfabrikk i Brevik og fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo – store utslippskilder med få alternative klimatiltak.  

 

Dette har gitt læringseffekter som også kan få andre land til å ta kunnskapen i bruk.  

 

  • Sementindustrien står for åtte prosent av menneskehetens utslipp av klimagassen CO2 (men kun tre prosent i Norge).
  • Energigjenvinning fra avfallsforbrenning utnytter delvis biomasse. Brukt her vil CCS derfor "suge" CO2 ut naturens kretsløp. Slike tiltak ble blinket ut som sentrale under klimatoppmøtet i Paris i 2015

Samtidig er det gryende interesse her hjemme og ute for å omgjøre naturgass til hydrogen. Vel og merke såfremt at CO2 som dannes ved omvandlingen, fanges og lagres. Slik kan Norges fremtidige gassinntekter sikres.

 

SINTEF og NTNU har verdensledende forskningsmiljø på CCS. Vi har jobbet med dette siden 1980-tallet.

 

Lagerkapasiteten i geologiske lag på sokkelen gir Norge store muligheter for å skape verdier og ny grønn sysselsetting ved å realisere CCS.

Forskningssjef
930 08 868

Aktuelt

FME NCCS - Norwegian CCS Research Centre

NCCS sin hovedoppgave er å realisere rask implementering av CO2-fangst, transport og lagring (CCS), gjennom industri- og forskningsdrevet innovasjon. NCCS skal også sikre at Norge forblir en internasjonalt ledende aktør innen CCS-området og bidra til at storskala CO2-lagring i Nordsjøen blir mulig.

NCCS er et Forskningssenter for miljøvennlig energi delvis finansiert av Norges Forskningsråd.


At TCCS-10, we talked with some of the biggest experts on the status of realising CCS technology globally.

Prosjekter

Ekspertise

Laboratorier

CCS på #SINTEFblogg