Til hovedinnhold

Forsker på system for taredyrking

Forsker på system for taredyrking

Publisert 11. mars 2016

MARINTEK deltar i det tverrfaglige europeiske forskingsprosjektet At~Sea, som har som mål å utvikle avanserte tekstiler for dyrking av tare.

Tare, dykker

Prosjektet vil også vise at taredyrking på havet er teknisk- og økonomisk mulig. Taren kan benyttes som ingrediens i mat, dyrefor, produksjon av biodrivstoff eller til biokjemi. MARINTEK sin rolle er å dimensjonere forankringen, gjennom å beregne hvordan kreftene fra havet påvirker taredyrkingssystemet.
I dette prosjektet er det utviklet tekstiler og prosesser slik at tare kan bli dyrket på horisontal duk under vann, noe som gir økt tareproduksjon og lettere høsting i forhold til tradisjonelle metoder. Et slikt system vil bli utsatt for store krefter fra havet. For å analysere kreftene, har MARINTEK gjennomført simuleringer i analyseprogrammet RIFLEX-SIMO. Forankringen ble dimensjonert ut ifra analyseresultatene.

Flere forskjellige versjoner av systemet er blitt analysert. MARINTEK har også gjennomført modellforsøk for å studere hvordan en duk for tareproduksjon oppfører seg i strøm og bølger.

Mer info om prosjektet finnes her

Sivilingeniør
+47 412 30 246

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 31.12.2015