Til hovedinnhold
Norsk English

ELOXYCHEM – Electrochemical OXidation of cYclic and biogenic substrates for high efficiency production of organic CHEMicals

ELOXYCHEM vil etablere en elektrokjemisk oksidasjonsprosess som vil erstatte eksisterende termokjemiske prosesser som er avhengige av importerte materialer som salpetersyre og importerte fossile brensler.

Kontaktpersoner

Foto: petrmalinak/Shutterstock/SINTEF

En sentral del av prosjektet vil være å forske på nye, bærekraftige måter å produsere ulike karboksylsyrer på. Slike syrer er viktige råmaterialer i produktene ifra kjemikalieindustrien, slik som lakk, katalysatorer, finkjemikalier, landbrukskjemikalier, dufter og fargestoffer.

Europeisk kjemiindustri er avhengig av grønne investeringer for å holde tritt med våre klimamål og for å styrke konkurranseevnen. I dagens thermokjemiske produksjonsprosesser brukes fossile råstoffer i tillegg til store mengder energi fra fossile energibærere. Ved å ta i bruk elektrifisering i prosessen, og fornybar energi generert i Europa, kan både energiforbruket og CO2-utslippene i industrien reduseres betraktelig. Nye, moderne prosesser som erstatter konvensjonelle teknologier har også potensial til å redusere avfallsstrømmer.

Prosjektet koordineres av SINTEF, som vil lede prosessdesign og oppskalering av teknologiene.  Den nye elektrokjemiske prosessen skal demonstreres i ett pilotanlegg (hos SINTEF Industri på Tiller) som skal være i drift i en industriell setting, med en produksjonsrate på opptil flere tonn per år. Piloten vil gir tilstrekkelig informasjon for en industriell oppskalering. Materialene produsert i anlegget vil bli testet og validert i eksisterende konsum produkter. Videre skal det oppnås full digitalisering av prosessen, noe som vil muliggjøre optimalisert overvåking og kontroll av pilotanlegget. AI-basert teknologi og «digital tvilling» av anlegget vil her spille en nøkkelrolle. 

Konsortiet inkluderer eksperter på det elektrokjemiske feltet, slik som Max Planck Institute for Chemical Energy Conversions og ESy-Labs, og ledende produsenter av spesialkjemikalier og harpikser i konsortiet, slik som Evonik og Megara Resins.

Prosjektet har et budsjett på 10 millioner euro.

Founded by the EU logo

 

Prosjektet ELOXYCHEM får finansering gjennom Horisont Europa-utlysningen "Energy efficiency breakthroughs in the process industries (HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-31)".

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2028