Til hovedinnhold
Norsk English

MERTORSK - Kartlegge årsaker til varierende overlevelse og kvalitet i startfôring av torsk

Oppdrett av marine arter som torsk kan være utfordrende på grunn av en vanskelig start på livet. Fiskelarvene som klekkes er små og lite utviklet og må behandles deretter. Det fører med seg utfordringer som lav og varierende overlevelse og varierende kvalitet på yngelen som produseres.

Kontaktperson

Tre torskesmolt i mikroskop hvor man ser hodene til fiskene.

Overlevelsen til torsk, fra antall befruktet rogn til antall produserte torskeyngel er svært lav. En stabil og forutsigbar overlevelse av yngel med god kvalitet er viktig for å oppnå en lønnsom virksomhet. Det er mange faktorer som påvirker overlevelsen til torskelarvene der hovedgruppene er eggkvalitet, fôr og miljøbetingelser som lys, temperatur, hydrodynamikk og vannkvalitet.

Selv om det er gjort en del forskning og utvikling på startfôring av torsk tilbake i tid, så mangler det svar på hvorfor det noen ganger blir lav overlevelse, og hvorfor det noen ganger blir høy overlevelse i produksjonen.

Med dette prosjektet skal forsking hjelpe oppdrettsnæringen å forstå utfordringene i dagens produksjon av torsk. De fleste forsøk i forskning gjøres i liten skala i kontrollerte omgivelser. Dette er selvfølgelig viktig for å kunne kontrollere omgivelsene i større grad, men det er også viktig å se på stor skala for å ta hensyn til effektene av oppskalering.

MERTORSK er et kvalifiseringsprosjektet finansiert av RFF der SINTEF Ocean og Ode AS skal undersøke utfordringene som finnes, per i dag, i torskeyngel produksjon. Formålet med kvalifiseringsprosjektet MERTORSK er å kartlegge utfordringer i torskeoppdrett ved hjelp av genetiske verktøy og avanserte analysemetoder som på sikt vil hjelpe næringen med å øke overlevelse og kvalitet i yngelproduksjon.

Analysemetodene har som hensikt å avdekke i hvilken grad rognkvalitet, fôr og miljøbetingelser er med å bestemme utfall av overlevelse og kvalitet på torskeyngel. Prosjektet vil kunne gi nyttig kunnskap om hvilke betingelser som er viktigst og hva videre forskning bør fokusere på.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2024

Utforsk fagområdene