Til hovedinnhold
Norsk English

Fiskeri

Et effektivt, selektivt og bærekraftig fiskeri sikrer at marine ressurser kan utnyttes både i dag og i morgen.

Kontaktpersoner

Som verdens niende største fiskerinasjon eksporterte Norge fisk og fiskeriprodukter for rekordhøye 31,6 milliarder kroner i 2020. Skal vi og fremtidige generasjoner fortsette å nyte godt av havområdene våre, må fiskeriene være fremtidsrettede og bærekraftige. Vi i SINTEF jobber derfor med å utvikle det tradisjonelle fisket og fisket på nye ressurser.

Viktige forskningsområder er for eksempel utviklingen av mer effektive fangstmetoder, en mer bærekraftig utnyttelse av tradisjonelle og nye ressurser, samt flere måter å utnytte alt råstoff på.

Det er viktig å finne en balanse mellom høyest mulig økonomisk utbytte av fiskeriene, og det å bevare økosystemene og det biologiske mangfoldet i havet. Det råder store debatter om hvordan vi best skal få det til, og for å finne løsninger må vi utføre grundige forsøk. Derfor jobber vi for eksempel mye med å utvikle og forbedre fiskeredskaper og fangstmetoder. Disse testes som modeller i den svært avanserte strømningstanken vår i Hirtshals, og i full skala på forskningstokt på havet. På denne måten kan vi teste effektivitet, selektivitet og innvirkning på fiskeområdene under de samme forholdene som fisket vil foregå.

Å være fisker er knyttet til relativt høy skaderisiko. Derfor jobber vi også med å kartlegge og minimere risikoer knyttet til arbeidet om bord på fiskefartøy, slik at det skal være trygt å gå på jobb som fisker.

Til sammen har vi bred kompetanse innen fiskeriteknologi, og samarbeider mye på tvers av interne fagmiljøer og med bransjen for å sikre god kvalitet på resultatene våre. I tillegg har våre forskere lang erfaring innen prosjektutvikling og -ledelse, og vi har et stort nettverk innen industri, forskning og utdanning.

Ekspertiser

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter

Lakseoppdrett i dilemmaets tiår

Lakseoppdrett i dilemmaets tiår

SINTEF Ocean sin årlige konferanse for oppdrettsnæringen, TEKMAR, inneholdt to dager med faglig påfyll og tankevekkende innlegg. Årets tema var "lakseoppdrett i dilemmaets tiår: nullvisjoner, samfunnets forventninger og valgets kvaler driver...

Statsbesøk på SeaLab

Statsbesøk på SeaLab

I går fikk vi i Trondheim storfint besøk av Kong Willem-Alexander og Dronning Máxima av Nederland, og Norges kronprinspar, Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette Marit.

SFI Harvest-dagene: et fiskeeventyr på havets dyp

SFI Harvest-dagene: et fiskeeventyr på havets dyp

Havet inneholder mange ressurser som ikke blir utnyttet. Dette skal SFI Harvest gjøre noe med. Forskningssenteret samlet 21.- 22.oktober kloke hoder som skal sørge for å få lite utnyttede arter opp på tallerkenen.

Programvare