Til hovedinnhold

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

En sirkulær økonomi tar sikte på å beholde produkter, komponenter og materialers yteevne og verdi på sitt beste til enhver tid.

Dagens lineære økonomiske modell som baserer seg på å utvinne, produsere, bruke og kaste, er ikke bærekraftig og må byttes ut. Noen av de utfordringene vi står ovenfor i dag, som ressursknapphet, klimaendringer, avfallsopphopning og forurensning vil bare øke på i fremtiden. En endring i retning av sirkulær økonomi vil være avgjørende for verdiskaping, økonomisk vekst og avfalls- og ressursforvaltning i de kommende tiårene. Dette kan gi oss de løsningene vi trenger for å få merr verdi ut av mindre ressurser, i tillegg til å gi muligheter for innovasjon og nyskaping i fremtiden.

Gjennom forskning på sirkulær økonomi, utvikler SINTEF kompetanse og teknologi gjennom vårt tverrfaglige samarbeid til beste for våre kunder. Vi bidrar til å gjøre kunders fremtidige virksomhet både lønnsom og bærekraftig.

Senior forretningsutvikler

Forskningsområder

HELHETLIG TILNÆRMING

Gjennom vår satsning på sirkulær økonomi kombinerer vi vår kompetanse innen teknologi, økonomi og miljø for å gi våre kunder de beste løsningene. Viktige temaer er utvikling av optimaliseringsmodeller som kombinerer teknologiske muligheter med økonomiske og miljømessige effekter, utvikling av innovative forretningsmodeller og nye former for samarbeid, samt utvikling av morgendagens materialer og teknologi.

Sirkulær teknologi
Vi utvikler og leverer løsninger for sorteringsteknologier basert på elektromagnetisme og røntgen i tillegg til løsninger for gjenvinning av metaller, polymerer og andre materialer.

 • Materialer
 • Øko-Design
 • Sorteringsteknologier
 • Gjenvinningsteknologier
 • Digitale eiendeler

Miljø
Miljøpåvirkning av nye løsninger og forretningsmodeller analyseres gjennom LCA (life circel analysis) og andre industrielle økologiske verktøy.

 • LCA
 • Sosial LCA
 • Innkjøp av lavkarbon
 • Sosialteknisk overgang
 • Industrielle økologiverktøy
 • Input-output analyse
 • Miljøproduktdeklarasjon

Økonomi
Optimering av verdikjeden for å utvikle det beste industrinettverket inkludert materialstrømmer, investeringer og logistikk.

 • Organisatorisk innovasjon
 • Regionale økonomiske modeller
 • Industriell symbiose
 • Optimering av verdikjeden
 • Materialestrøm
 • Kontraktdesign

Prosjekter

Aktuelt