Til hovedinnhold
Norsk English

Om SINTEF - Anvendt forskning, teknologi og innovasjon

Sementovner løser miljøproblemer

Kina og India samarbeider med oss om tiltak som kutter CO2-utslipp og samtidig fjerner avfall.

Kontaktperson

To bygningsarbeidere med papirer.
GRØNNERE BYGGEMATERIALE: Sementfabrikker i India, Kina og andre asiatiske land bruker nytt brensel i produksjonen. Som ledd i norskledet arbeid, har de erstattet deler av kullet med alt fra husholdningsavfall til brukt olje. Illustrasjonsfoto: iStock

I mange år har Kåre Helge Karstensen ved SINTEF Materialer og kjemi jobbet med håndtering av spesialavfall og miljøgifter. Siden 2000 har han hatt verden som arbeidsplass..

I samarbeid med det kinesiske miljøverndepartementet og det indiske forurensingstilsynet, og med støtte fra de norske ambassadene i Beijing og i Dehli, har Karstensen dratt i gang kombinerte klima- og miljøprosjekter innenfor sementindustrien i Kina og India, samt i en rekke andre lavinntektsland.  

Vinn-vinn-løsning

Sement blir til ved at kalkstein brennes i kullfyrte ovner. På initiativ fra Karstensen har sementfabrikker i Kina og India og flere andre asiatiske land erstattet deler av kullet med alternativt brensel: husholdningsavfall, industrielt avfall, slam, biomasse, brukte oljer, løsemidler osv.

Slik får man både erstattet noe av det forurensende og klima-uvennlige kullet i sementfabrikkene, samtidig som man blir kvitt mengder av avfall som utgjør et betydelig helse- og forurensingsproblem i disse landene.

Store CO2-kutt i sikte

30 sementfabrikker i Kina følger i dag resepten, og India kommer raskt etter. Men erstatningsgraden er foreløpig lav – under én prosent. Hvis energiintensiv industri i Kina og India erstattet like mye kull med avfall som den norske sementprodusenten Norcem, ville det gi utslippsreduksjoner på flere hundre millioner tonn CO2 per år.

Destruksjon av miljøgifter

Karstensen har også vist at lokale høytemperatur sementovner kan brukes til å destruere farlige og tungt nedbrytbare miljøgifter. Han har initiert en rekke demonstrasjonsprosjekter i utviklingsland, blant annet i Afrika. I 2014 fikk han i gang et slikt prosjekt i India, med destruksjon av ozonnedbrytende kjølegasser, stoffer som også bidrar til global oppvarming.

 MiljøpionÈr i Asia

  • SINTEFs Kåre Helge Karstensen har særlig konsentrert sitt virke om Kina, India, Thailand og Vietnam. 60 prosent av den energiintensive industrien i verden er samlet i Kina og India, som sammen har tusenvis av sementfabrikker, stålverk og kullfyrte kraftverk.

  • De kombinerte miljø- og klimaprosjektene som Karstensen har fått i gang i sementfabrikker i Kina og India, er selvgående. Industrien står selv for investeringene. Siden fabrikkene sparer kull, får de betalt for avfallshåndtering og kan selge overskuddskvoter av CO2.

  • Et annet resultat av prosjektsamarbeidet er at Kina har fått nye og strengere utslippsbetingelser for sementindustrien. Dette vil redusere utslipp av støv, nitrogenoksider og svoveldioksid med millioner av tonn hvert år.